Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Małgorzata Zalewska, Małgorzata Antkowiak
Growth and flowering of Garden gladioli (Gladiolus hybridus) in the accelerating cultivation in glasshouse depending on the corms storage temperature
Part II. Quality of plants
Summary.

The effect of corms storage temperature on quality of Gladiolus hybridus of four cultivars: ‘Amsterdam’, ‘Energy’, ‘White Friendship’ and ‘Grand Prix’ grown in the glasshouse since mid-February was investigated. The corms of each cultivar were divided into four groups:
I – stored 12 weeks at 17°C, II – 12 weeks at 5°C, III – 3 weeks at 5°C and the next 9 weeks in 17°C and IV – 6 weeks in 5°C and further 6 weeks at 17°C. Regardless of cultivar, gladioli whose corms were stored for 12 weeks at 5°C produced the shortest stems. The longest were obtained in plants whose corms had been stored at the combination of temperatures: 6 weeks at 5°C, and further 6 weeks at 17°C. Plants grown from corms stored only at 5°C delivered the shortest spikes, but with a similar number of flower buds, as well as stored at 17°C. The shortest leaves were obtained from corms stored at 17°C, but in this combination the highest number was formed.

 

Key words: Gladiolus hybridus, corms storage, accelerating cultivation
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom4/zeszyt5/art_62.pdf

For citation:

MLA Zalewska, Małgorzata, and Małgorzata Antkowiak. "Wzrost i kwitnienie mieczyków ogrodowych (Gladiolus hybridus) w uprawie przyspieszonej w szklarni w zależności od temperatury przechowywania bulw
Część II. Jakość roślin." Nauka Przyr. Technol. 4.5 (2010): #62.
APA Małgorzata Zalewska, Małgorzata Antkowiak (2010). Wzrost i kwitnienie mieczyków ogrodowych (Gladiolus hybridus) w uprawie przyspieszonej w szklarni w zależności od temperatury przechowywania bulw
Część II. Jakość roślin. Nauka Przyr. Technol. 4 (5), #62
ISO 690 ZALEWSKA, Małgorzata, ANTKOWIAK, Małgorzata. Wzrost i kwitnienie mieczyków ogrodowych (Gladiolus hybridus) w uprawie przyspieszonej w szklarni w zależności od temperatury przechowywania bulw
Część II. Jakość roślin. Nauka Przyr. Technol., 2010, 4.5: #62.
Corresponding address:
Małgorzata Zalewska
Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
ul. Bernardyńska 6/8
85-029 Bydgoszcz
Poland

e-mail: zalewska @utp.edu.pl
Accepted for print: 23.08.2010