Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

Magdalena Nowak-Rząsa
The modern functions of urban parks in the aspect of the social expectations
Summary.

The problem of urban parks was presented in the paper. The functions and the assignment of that parks were described there. Some inhabitants of the town of Olsztyn were asked about their expectations connected with urban parks. The author presented the results of the studies in that paper. Contact with nature, recreation and meetings with other people were the most important social expectations connected with urban parks.

Key words: urban park, functions of parks
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom3/zeszyt1/art_11.pdf

For citation:

MLA Nowak-Rząsa, Magdalena. "Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych." Nauka Przyr. Technol. 3.1 (2009): #11.
APA Magdalena Nowak-Rząsa (2009). Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych. Nauka Przyr. Technol. 3 (1), #11
ISO 690 NOWAK-RZąSA, Magdalena. Współczesne funkcje parków miejskich w aspekcie oczekiwań społecznych. Nauka Przyr. Technol., 2009, 3.1: #11.
Corresponding address:
Magdalena Nowak-Rząsa
Magdalena Nowak-Rząsa
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Prawocheńskiego 15
10-724 Olsztyn

e-mail: magda.nowak@uwm.edu.pl
Accepted for print: 3.11.2008