Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2017 volume 11 issue 1, 97-106 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00189
Zenon Grześ, Piotr Rybacki, Czesław Rzeźnik
Agricultural machinery maintenance problems
Summary.

Wstęp. Nawet najbardziej starannie użytkowane maszyny rolnicze tracą w funkcji czasu zdatność do użytkowania. W celu przywrócenia zdatności użytkowej maszyn realizowany jest podsystem serwisowania technicznego.

Materiał i metody. Przedmiotem badań były koszty serwisowania współczesnych maszyn rolniczych. Na przykładzie ciągników rolniczych przeanalizowano koszty serwisu technicznego i ich komponenty.

Wyniki. Na wartości kosztów serwisowania wpływają ilości i wartości płynów eksploatacyjnych oraz części wymiennych, a także częstotliwości ich wymian. Zauważono znaczne zróżnicowanie kosztów serwisowania ciągników rolniczych o zbliżonej mocy i porównywalnym wyposażeniu. W serwisowaniu maszyn wykorzystuje się różne części wymienne i materiały eksploatacyjne. Wielu producentów dopuszcza stosowanie nieoryginalnych części wymiennych. Działanie to przynosi określone korzyści finansowe. W przypadku ciągników rolniczych obniżka kosztów serwisu technicznego wynosiła w badanym okresie (0–2000 mth) od 595 do 4204 PLN, zależnie od typu ciągnika.

Wnioski. Zmiany w serwisowaniu technicznym są wynikiem poprawy jakości maszyn i materiałów eksploatacyjnych oraz kwalifikacji operatorów maszyn. Obserwuje się tendencję do ograniczania procesów serwisowania współczesnych maszyn rolniczych, jednak w dającej się przewidzieć przyszłości całkowite wyeliminowanie serwisu technicznego jest niemożliwe.

Key words: eksploatacja, serwis techniczny, maszyny rolnicze
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom11/zeszyt1/art_9.pdf

http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00189

For citation:

MLA Grześ, Zenon, et al. "Problemy serwisu technicznego maszyn rolniczych." Nauka Przyr. Technol. 11.1 (2017): 97-106. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00189
APA Zenon Grześ, Piotr Rybacki, Czesław Rzeźnik (2017). Problemy serwisu technicznego maszyn rolniczych. Nauka Przyr. Technol. 11 (1), 97-106 http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00189
ISO 690 GRZEś, Zenon, RYBACKI, Piotr, RZEźNIK, Czesław. Problemy serwisu technicznego maszyn rolniczych. Nauka Przyr. Technol., 2017, 11.1: 97-106. http://dx.doi.org/10.17306/J.NPT.00189
Corresponding address:
Zenon Grześ
Instytut Inżynierii Biosystemów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań
Poland
e-mail: zgrzes@up.poznan.pl
Accepted for print: 31.03.2017