Nauka Przyroda Technologie

Science Nature Technologies

Scientific journal presents original papers and articles relevant to all aspects of agricultural sciences.

Język polski English
Quick search:

2016 volume 10 issue 2, #20 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.20
Ewa Wąsik, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski
Weibull model as a tool for assessment of operation reliability in a sewage treatment plant in Niepołomice
Summary.

The article presents the reliability of municipal sewage treatment plant in an area Niepołomicka Industrial Zone. The analysis is based on five indicators of pollution: BOD5, CODCr, total suspension, total nitrogen and total phosphorus. Samples of treated sewage were collected once a month in the period from January 2011 to December 2013. The paper presents an analysis of the effectiveness of individual indicators and identify their basic statistical characteristics. Studies have shown that wastewater treatment plant in Niepołomice is characterized by high efficiency of pollutants removal with mean effectiveness of BOD5 – 98.8%, CODCr – 97.0%, total suspension – 97.3%, total nitrogen – 88.6%, and total phosphorus – 97.0%. The calculated forecast reliability of the discussed treatment plant based on the distribution of indicators in treated wastewater using Weibull model showed, that the facility meet the requirements for removal of these indicators for 365 days in the case of BOD5, CODCr, suspended solids and total phosphorus, while for total nitrogen – 336 days a year.

Key words: municipal sewage treatment plant, reliability, Weibull distribution
PDFFull text available in Polish in Adobe Acrobat format:
http://www.npt.up-poznan.net/tom10/zeszyt2/art_20.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.20

For citation:

MLA Wąsik, Ewa, et al. "Model Weibulla jako narzędzie oceny niezawodności działania oczyszczalni ścieków w Niepołomicach." Nauka Przyr. Technol. 10.2 (2016): #20. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.20
APA Ewa Wąsik, Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski (2016). Model Weibulla jako narzędzie oceny niezawodności działania oczyszczalni ścieków w Niepołomicach. Nauka Przyr. Technol. 10 (2), #20 DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.20
ISO 690 WąSIK, Ewa, BUGAJSKI, Piotr, CHMIELOWSKI, Krzysztof. Model Weibulla jako narzędzie oceny niezawodności działania oczyszczalni ścieków w Niepołomicach. Nauka Przyr. Technol., 2016, 10.2: #20. DOI: 10.17306/J.NPT.2016.2.20
Corresponding address:
Ewa Wąsik
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: Ewa.Wasik@ur.krakow.pl
Accepted for print: 16.02.2016