Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 4, #59 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.59
Beata Roszkowska, Beata Piłat, Małgorzata Tańska
Porównanie składu chemicznego korzeni marchwi o barwie pomarańczowej, purpurowej i białej
Streszczenie.

Celem pracy było porównanie składu chemicznego korzeni marchwi pomarańczowej, purpurowej oraz białej. Analizowano zawartość cukrów, błonnika, pektyn, karotenoidów, związków fenolowych i witaminy C. Wykazano, że skład chemiczny korzeni badanych odmian marchwi był różny. Korzeń marchwi o barwie pomarańczowej (‘Koral’) zawierał najwięcej pektyn (6,37% s.m.) i karotenoidów (149,66 mg w 100 g s.m.), w tym głównie β-karotenu (ok. 50% sumy karotenoidów). W korzeniu marchwi purpurowej (‘Purple Haze F1’) najwięcej było cukrów ogółem (57,12% s.m.), a najmniej błonnika. Z kolei korzeń marchwi białej (‘White Satin F1’) zawierał najwięcej błonnika (50,76% s.m.), w tym również najwięcej frakcji rozpuszczalnej (40% ogólnej zawartości).

Słowa kluczowe: marchew pomarańczowa, marchew purpurowa, marchew biała, skład chemiczny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_59.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.59

Zapis do cytowania:

MLA Roszkowska, Beata, et al. "Porównanie składu chemicznego korzeni marchwi o barwie pomarańczowej, purpurowej i białej." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #59. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.59
APA Beata Roszkowska, Beata Piłat, Małgorzata Tańska (2015). Porównanie składu chemicznego korzeni marchwi o barwie pomarańczowej, purpurowej i białej. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #59 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.59
ISO 690 ROSZKOWSKA, Beata, PIłAT, Beata, TAńSKA, Małgorzata. Porównanie składu chemicznego korzeni marchwi o barwie pomarańczowej, purpurowej i białej. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #59. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.59
Adres do korespondencji:
Beata Roszkowska
Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pl. Cieszyński 1
10-957 Olsztyn
Poland
e-mail: beata.wronowska@ uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 10.08.2015