Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 4, #55 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.55
Marcin Spychała, Aleksandra Sowińska
Wpływ placka filtracyjnego na wydatek filtrów włókninowych do oczyszczania ścieków
Streszczenie.

Celem badań było określenie współczynnika filtracji placka filtracyjnego oraz jego wpływu na wydatek hydrauliczny filtrów włókninowych oczyszczających ścieki. Badania przeprowadzono z użyciem ścieków odpływających z osadnika gnilnego, filtrowanych przez filtry o czterech grubościach (0,9, 1,8, 3,6 i 7,2 mm). Zawartość suchej masy wynosiła 13,45–36,7 mg zawiesiny ogólnej w 1 cm2 dla obciążenia ładunkiem związków organicznych wynoszącego 0,04–0,07 mg BZT5 na 1 mg suchej masy osadu w ciągu doby. Sucha masa placka filtracyjnego była związana z grubością filtra. Zawartość suchej masy placka stanowiła 9,7–19,1% zawartości substancji stałych całego przekroju poprzecznego warstwy filtracyjnej w przypadku testu długoterminowego. Placek filtracyjny miał istotny wpływ na zmniejszenie wydatku za sprawą swojej dużej gęstości i małej porowatości. Gęstość objętościowa biomasy placka filtracyjnego była prawie dwukrotnie większa od gęstości objętościowej biomasy wewnątrz włókniny. Współczynnik filtracji jednowarstwowego filtra bez placka filtracyjnego, badanego w ramach testu krótkoterminowego, był o ponad cztery rzędy wielkości większy od współczynnika filtracji tego filtra pokrytego plackiem filtracyjnym.

Słowa kluczowe: biomasa, placek filtracyjny, wydatek hydrauliczny, współczynnik filtracji, odpływ z osadnika gnilnego, filtry włókninowe do oczyszczania ścieków
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_55.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.55

Zapis do cytowania:

MLA Spychała, Marcin, and Aleksandra Sowińska. "Filter cake impact on the textile filtersfor wastewater treatment hydraulic capacity." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #55. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.55
APA Marcin Spychała, Aleksandra Sowińska (2015). Filter cake impact on the textile filtersfor wastewater treatment hydraulic capacity. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #55 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.55
ISO 690 SPYCHAłA, Marcin, SOWIńSKA, Aleksandra. Filter cake impact on the textile filtersfor wastewater treatment hydraulic capacity. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #55. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.55
Adres do korespondencji:
Marcin Spychała
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: marsp@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 1.07.2015