Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 4, #54 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.54
Marian Lipiński, Andrzej Przybylak
Analiza aktualnych możliwości technologicznych systemów automatycznego monitoringu krów
Streszczenie.

W oborach mlecznych automatycznie mierzy się różne parametry. Umożliwia to prowadzenie precyzyjnej produkcji mleka. Postęp wymaga nowych czujników – biosensorów. Stopień ich złożoności jest bardzo zróżnicowany: od plastrów termochromowych do skomplikowanych urządzeń termowizyjnych lub spektrometrycznych. Celem pracy było dokonanie analizy dostępnych źródeł zawierających informacje o cechach istniejących obecnie na rynku technologii automatycznego monitoringu krów. Miało to służyć zidentyfikowaniu najważniejszych producentów tych urządzeń na świecie oraz rozpoznaniu możliwości wykorzystania nowych technologii monitorujących różne cechy. Źródłami informacji o technologiach automatycznego monitoringu krów były: Internet, materiały informacyjne i reklamowe producentów oraz dane uzyskane na wystawie EuroTier 2014 w Hanowerze. Z analiz wynika, że głównym światowym dostarczycielem technologii automatycznego monitoringu krów są obecnie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Biosensory instaluje się najczęściej zewnętrznie, na szyjach krów (26%). Około 37% automatycznie monitorowanych cech to aktywność motoryczna zwierząt. Ponad połowa zbieranych informacji jest wykorzystywana w detekcji rui, a 20% systemów monitoringu służy do ostrzegania o mastitis.

Słowa kluczowe: technologie automatycznego monitoringu krów mlecznych, biosensor, precyzyjna produkcja mleka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_54.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.54

Zapis do cytowania:

MLA Lipiński, Marian, and Andrzej Przybylak. "Analiza aktualnych możliwości technologicznych systemów automatycznego monitoringu krów." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #54. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.54
APA Marian Lipiński, Andrzej Przybylak (2015). Analiza aktualnych możliwości technologicznych systemów automatycznego monitoringu krów. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #54 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.54
ISO 690 LIPIńSKI, Marian, PRZYBYLAK, Andrzej. Analiza aktualnych możliwości technologicznych systemów automatycznego monitoringu krów. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #54. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.54
Adres do korespondencji:
Marian Lipiński
Instytut Inżynierii Biosystemów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań
Poland
e-mail: lipmar@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 23.06.2015