Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3, #36 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.36
Joanna Renda, Ewa Trzaskowska
Owoce roślin drzewiastych jako element podnoszący estetykę środowiska Lublina w okresie zimowym
Streszczenie.

Drzewa i krzewy o owocach ozdobnych zimą stanowią ważną część szaty roślinnej polskich miast. Intensywne barwy owoców oraz ich masowe występowanie na gałązkach powodują, że są dobrze widoczne w szarym, zimowym krajobrazie i podnoszą jego walory estetyczne. Wśród roślin badanych w okresie jesienno-zimowym na terenie Lublina wyróżniono kilkanaście gatunków, które uznano za szczególnie ozdobne ze względu na wytwarzane owoce. Gatunki te powinny być uwzględniane w doborach roślin do zieleni miejskiej.

Słowa kluczowe: drzewa i krzewy, owoce, estetyka, tereny zieleni, Lublin
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt3/art_36.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.36

Zapis do cytowania:

MLA Renda, Joanna, and Ewa Trzaskowska. "Owoce roślin drzewiastych jako element podnoszący estetykę środowiska Lublina w okresie zimowym." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #36. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.36
APA Joanna Renda, Ewa Trzaskowska (2015). Owoce roślin drzewiastych jako element podnoszący estetykę środowiska Lublina w okresie zimowym. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #36 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.36
ISO 690 RENDA, Joanna, TRZASKOWSKA, Ewa. Owoce roślin drzewiastych jako element podnoszący estetykę środowiska Lublina w okresie zimowym. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #36. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.36
Adres do korespondencji:
Joanna Renda
Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
ul. Konstantynów 1 H
20-708 Lublin
Poland
e-mail: joanna.renda@kul.pl
Zaakceptowano do druku: 16.03.2015