Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #9 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.9
Joanna Kobus-Cisowska, Ewa Flaczyk, Aleksander Siger, Dominik Kmiecik
Wpływ warunków ekstrakcji na wydajność i skład wybranych ekstraktów z liści zielonych i żółtych miłorzębu dwuklapowego
Streszczenie.

Celem pracy była ocena wpływu warunków ekstrakcji na wydajność i skład wybranych ekstraktów z liści zielonych i żółtych miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.). Wykonano trzyetapowe ekstrakcje do których użyto wody, roztworu acetonu i wody oraz alkoholu etylowego. Efektywność ekstrakcji oznaczono poprzez ocenę zawartości polifenoli ogółem. Następnie oceniono wydajność wybranych procesów ekstrakcji, widma otrzymanych ekstraktów oraz zawartość w nich kwasów fenolowych. Badanie zawartości związków fenolowych w kolejnych ekstraktach pozwoliło na stwierdzenie bardzo dużej wydajności procesu jednokrotnej ekstrakcji, a analiza widm UV pozwoliła wnioskować o obecności związków fenolowych we wszystkich badanych ekstraktach. Maksima absorpcji odnotowano przy długości fal 290-350 nm. Badane ekstrakty charakteryzowały się dużą zawartością kwasów fenolowych. Największą ich sumę stwierdzono w ekstrakcie acetonowo-wodnym z liści zielonych oraz wodnym z żółtych liści. W ekstraktach z liści zielonych dominującym kwasem był kwas protokatechowy, natomiast w ekstraktach z żółtych liści oznaczono największą ilość kwasu p-hydroksybenzoesowego.

Słowa kluczowe: przeciwutleniacze, miłorząb dwuklapowy, kwasy fenolowe, widma ekstraktów, polifenole
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_9.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.9

Zapis do cytowania:

MLA Kobus-Cisowska, Joanna, et al. "Wpływ warunków ekstrakcji na wydajność i skład wybranych ekstraktów z liści zielonych i żółtych miłorzębu dwuklapowego." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #9. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.9
APA Joanna Kobus-Cisowska1, Ewa Flaczyk1, Aleksander Siger2, Dominik Kmiecik1 (2015). Wpływ warunków ekstrakcji na wydajność i skład wybranych ekstraktów z liści zielonych i żółtych miłorzębu dwuklapowego. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #9 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.9
ISO 690 KOBUS-CISOWSKA, Joanna, et al. Wpływ warunków ekstrakcji na wydajność i skład wybranych ekstraktów z liści zielonych i żółtych miłorzębu dwuklapowego. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #9. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.9
Adres do korespondencji:
Joanna Kobus-Cisowska
Katedra Technologii Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland

e-mail: joannak@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 14.10.2014