Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #8 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.8
Miłosz T. Walerzak, Michał Krzyżaniak, Dariusz Świerk, Piotr Urbański
Wybrane aspekty kompozycji przestrzennej założenia dworsko-parkowego w Niegowici
Streszczenie.

Założenie dworsko-parkowe w Niegowici jest przykładem szlacheckiej posiadłości ziemskiej, reprezentującej piękno kompozycji parkowej w swobodnym, naturalistycznym stylu, harmonijnie powiązanej z użytkowym folwarkiem. Kompozycja krajobrazowa parku, kaligraficzna z układem w odmianie stylu malowniczego, przypuszczalnie mogła zawierać elementyw odmianie stylu romantycznego. Celem pracy była analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych obiektu oraz identyfikacja węzłów w kompozycji założenia parkowego, powiązanych ze sobą i z dalekim krajobrazem, a także analiza stanu przetrwania aktualnej kompozycjiw kontekście jej historycznego układu. W badaniach założenia dworsko-parkowego w Niegowici zastosowano następujące metody terenowe: inwentaryzację założenia parkowego, analizę dendrochronologiczną i składu gatunkowego, a także analizy studialne: historyczną i materiałów archiwalnych, przekrojów historycznych oraz kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych.
W efekcie przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono, że badane założenie zachowało szczątkowe elementy ogrodu regularnego we wschodniej części, a jego pozostała przestrzeń była kształtowana w stylu krajobrazowym. Stwierdzono również, że ważnymi węzłami w kompozycji dworsko-parkowej były: front dworu, brama wjazdowa i mostek. Miejsca te były silnie powiązane widokowo zarówno ze sobą, jak i z dalekim krajobrazem. Podczas prac terenowych i analiz studialnych zauważono, że liczne samosiewy i przekształcenia układu folwarku z lat powojennych mocno zacierają układ przestrzenny, a porównanie analiz dendrochronologicznych wykazało gwałtowny i nieodwracalny stopień degradacji i zacierania się kompozycji założenia parkowego.

Słowa kluczowe: kompozycja przestrzenna, powiązania widokowe, węzły kompozycji, park krajobrazowy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_8.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.8

Zapis do cytowania:

MLA Walerzak, Miłosz T., et al. "Wybrane aspekty kompozycji przestrzennej założenia dworsko-parkowego w Niegowici." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #8. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.8
APA Miłosz T. Walerzak, Michał Krzyżaniak, Dariusz Świerk, Piotr Urbański (2015). Wybrane aspekty kompozycji przestrzennej założenia dworsko-parkowego w Niegowici. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #8 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.8
ISO 690 WALERZAK, Miłosz T., et al. Wybrane aspekty kompozycji przestrzennej założenia dworsko-parkowego w Niegowici. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #8. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.8
Adres do korespondencji:
Miłosz T. Walerzak
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: miloszwalerzak@op.pl
Zaakceptowano do druku: 10.10.2014