Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #7 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.7
Przemysław Frankowski, Janina Zbierska
Ocena jakości wody i potencjału ekologicznego małych zbiorników wodnych odbudowanych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski
Streszczenie.

W pracy przedstawiono ocenę jakości wód i potencjału ekologicznego odtworzonych małych, polodowcowych zbiorników śródpolnych, odbudowanych w latach 1999-2000 w pobliżu wsi Nienawiszcz, na terenie gminy Rogoźno w Wielkopolsce. Oceny dokonano na podstawie badań i analiz wykonanych w latach 2010-2012, obejmujących wybrane elementy biologiczne i fizyczno-chemiczne jakości wody oraz roślinność wodną i otaczającą zbiorniki. Woda w odtworzonych zbiornikach spełniała wymagania jakościowe dla hodowli ryb oraz dla celów kąpielowych. Wykazano, że jakość wody i potencjał ekologiczny zbiorników można określić jako dobre lub zadowalające. Odbudowane zbiorniki śródpolne pozytywnie wpłynęły na zwiększenie różnorodności w krajobrazie rolniczym i wraz z otaczającą je roślinnością stanowią bufor dla spływających z pól składników biogennych.

Słowa kluczowe: jakość wód, potencjał ekologiczny, zbiorniki śródpolne, strefy buforowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_7.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.7

Zapis do cytowania:

MLA Frankowski, Przemysław, and Janina Zbierska. "Ocena jakości wody i potencjału ekologicznego małych zbiorników wodnych odbudowanych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #7. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.7
APA Przemysław Frankowski1, Janina Zbierska2 (2015). Ocena jakości wody i potencjału ekologicznego małych zbiorników wodnych odbudowanych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #7 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.7
ISO 690 FRANKOWSKI, Przemysław, ZBIERSKA, Janina. Ocena jakości wody i potencjału ekologicznego małych zbiorników wodnych odbudowanych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #7. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.7
Adres do korespondencji:
Przemysław Frankowski
ul. Podolska 10
60-615 Poznań
Poland
e-mail: p_frankowski@ afirma.com.pl
Zaakceptowano do druku: 10.10.2014