Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #3 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.3
Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak, Małgorzata Golcz-Polaszewska
Wzrost okulantów gruszy w glebie „replantowanej” po traktowaniu podkładek szczepionką mikoryzową
Streszczenie.

W produkcji drzewek owocowych ważne jest, aby każdorazowo zakładać szkółkę na nowym stanowisku, ewentualnie przestrzegać właściwego zmianowania. Jednak nie zawsze jest to możliwe ze względu na powierzchnię gospodarstwa oraz wielkość produkcji. W celu ograniczenia skutków zjawiska „zmęczenia gleby” można przed założeniem szkółki stosować różnego rodzaju zabiegi, przy czym metody chemiczne muszą być zastępowane metodami niechemicznymi z uwagi na konieczność ochrony środowiska i ograniczania kosztów produkcji. W doświadczeniu przeprowadzonym w latach 2009-2012 porównano wzrost okulantów gruszy w glebie „replantowanej” i „niereplantowanej” po zabiegu mikoryzacji podkładek pigwy MA, MC i S1. Najsilniejszy wzrost okulantów uzyskano na stanowisku z glebą „niereplantowaną” po zastosowaniu zabiegu mikoryzacji podkładek i bez niego. Inokulacja podkładek wpłynęła pozytywnie na wysokość i świeżą masę systemu korzeniowego okulantów gruszy rosnących na obu rozpatrywanych stanowiskach, jednak nie zwiększyła średnicy pnia ani liczby pędów bocznych okulantów. Wpływ zabiegu mikoryzacji podkładek na długość pędów bocznych był niejednoznaczny. Istotnie najlepsze wyniki wzrostu okulantów gruszy – z wyjątkiem średnicy pnia – uzyskano na podkładce pigwy MA. Zabieg mikoryzacji zwiększył procent okulantów gruszy tylko na stanowisku replantowanym. Najlepszą wydajność okulantów gruszy w produkcji szkółkarskiej zaobserwowano po zastosowaniu podkładki MA.

Słowa kluczowe: grusza, pigwa, gleba „replantowana”, mikoryzacja, struktury mikoryzowe
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_3.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.3

Zapis do cytowania:

MLA Świerczyński, Sławomir, et al. "Maiden pear trees growth in replant soil after inoculation of rootstocks with mycorrhizal inoculum." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #3. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.3
APA Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak, Małgorzata Golcz-Polaszewska (2015). Maiden pear trees growth in replant soil after inoculation of rootstocks with mycorrhizal inoculum. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #3 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.3
ISO 690 ŚWIERCZYńSKI, Sławomir, STACHOWIAK, Aleksander, GOLCZ-POLASZEWSKA, Małgorzata. Maiden pear trees growth in replant soil after inoculation of rootstocks with mycorrhizal inoculum. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #3. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.3
Adres do korespondencji:
Sławomir Świerczyński
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Baranowo
ul. Szamotulska 28
62-081 Przeźmierowo
Poland
e-mail: okulant@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 25.09.2014