Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #14 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.14
Dariusz Kulus
Mikrorozmnażanie Kalanchoe tubiflora (Harvey) Hamet
Streszczenie.

Kalanchoe tubiflora (Harvey) Hamet to madagaskarski sukulent, będący popularną rośliną ozdobną. W związku z obecnością cennych metabolitów o działaniu antymitotycznym może być z powodzeniem wykorzystany także w terapii przeciwnowotworowej. Celem niniejszych badań było opracowanie wydajnej metody reprodukcji K. tubiflora. Fragmenty pędów K. tubiflora uzyskane z roślin uprawianych in vivo zdezynfekowano z wykorzystaniem następujących stężeń podchlorynu sodu: 0,2%, 0,4% i 0,6% przez 10 lub 20 min. Następnie jednowęzłowe fragmenty pędów były inokulowane na pożywce MS bez regulatorów wzrostu. Uzyskane mikrosadzonki przeniesiono do szklarni. Inicjacja kultur zakończyła się powodzeniem. Zaobserwowano regenerację mikrosadzonek. Średnia liczba roślin uzyskanych z jednego eksplantatu wyniosła od 20 do nawet 52. Mikrosadzonki wytworzyły korzenie, bez pasażowania na pożywkę ukorzeniającą. Rośliny zostały skutecznie zaaklimatyzowane do warunków szklarniowych.

Słowa kluczowe: aklimatyzacja, kaulogeneza, dezynfekcja, kultury in vitro, organogeneza, ukorzenianie, jednowęzłowe fragmenty pędów, sukulenty
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_14.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.14

Zapis do cytowania:

MLA Kulus, Dariusz. "Micropropagation of Kalanchoe tubiflora (Harvey) Hamet." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #14. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.14
APA Dariusz Kulus (2015). Micropropagation of Kalanchoe tubiflora (Harvey) Hamet. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #14 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.14
ISO 690 KULUS, Dariusz. Micropropagation of Kalanchoe tubiflora (Harvey) Hamet. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #14. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.14
Adres do korespondencji:
Dariusz Kulus
Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Bernardyńska 6
85-029 Bydgoszcz
Poland
e-mail: dkulus@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 24.10.2014