Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mateusz Hämmerling, Michał Wierzbicki, Natalia Walczak, Paweł Zawadzki, Robert Mazur
Badania zmian geometrii wybojów lokalnych poniżej progów stabilizujących na rzece Warcie
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów terenowych przeprowadzonych na dolnym stanowisku progów nr 3 i nr 4 zlokalizowanych na rzece Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko. Pomiary przeprowadzano z częstotliwością raz w roku (w latach 2006-2010) od momentu wybudowania progów w 2005 roku. Na podstawie analiz uzyskanych wyników można oszacować dynamikę procesu rozmycia poniżej progów stabilizujących oraz przedstawić zmiany geometrii wybojów lokalnych. Stwierdzono, że systematyczne badania terenowe rozmyć lokalnych pozwalają określić niebezpieczeństwo wystąpienia katastrofy, utraty stateczności progu w wyniku jego podmycia. Warunki przepływu wody w korycie doprowadziły do powstania erozji podłużnej poniżej zapory, która została ograniczona przez budowę progów stabilizujących. Zagrożenie w dalszej eksploatacji progu może stanowić erozja brzegowa, która uwidoczniła się na brzegu prawym tuż poniżej progu nr 3. W latach 2006-2010 poniżej progu nr 4 występował proces erozji lokalnej z systematycznym zwiększaniem się maksymalnej głębokości wyboju. Przeprowadzone badania terenowe wykazały powstanie erozji brzegu prawego, która może w dalszych latach zagrażać bezpieczeństwu progu nr 4 (km 479 +225).

Słowa kluczowe: rozmycie lokalne, badania terenowe, progi stabilizujące
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Hämmerling, Mateusz, et al. "Badania zmian geometrii wybojów lokalnych poniżej progów stabilizujących na rzece Warcie." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #59.
APA Mateusz Hämmerling, Michał Wierzbicki, Natalia Walczak, Paweł Zawadzki, Robert Mazur (2014). Badania zmian geometrii wybojów lokalnych poniżej progów stabilizujących na rzece Warcie. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #59
ISO 690 HäMMERLING, Mateusz, et al. Badania zmian geometrii wybojów lokalnych poniżej progów stabilizujących na rzece Warcie. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #59.
Adres do korespondencji:
Mateusz Hämmerling
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: mhammer@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 1.09.2014