Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bożena Danyluk, Agnieszka Bilska, Piotr Kirklo
Wpływ sposobu chłodzenia na jakość mikrobiologiczną surowców przeznaczonych do produkcji żywności wygodnej
Streszczenie.

Celem pracy była ocena stanu mikrobiologicznego elementów drobiowych pochodzących z wybranych zakładów produkcyjnych z uwzględnieniem pory roku. Po wypatroszeniu tuszki schładzano metodą owiewowo-wodną lub immersyjną. Czystość mikrobiologiczną filetu, uda i skrzydła drobiowego określano przez oznaczenie liczby drobnoustrojów tlenowych, gronkowców koagulazo-dodatnich oraz glukuronidazo-dodatnich E. coli. Nie stwierdzono wpływu rodzaju tuszki, metody chłodzenia oraz pory roku na zmiany jakości mikrobiologicznej badanych prób.

Słowa kluczowe: mięso drobiowe, jakość mikrobiologiczna, chłodzenie immersyjne, chłodzenie owiewowo-wodne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_53.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Danyluk, Bożena, et al. "Wpływ sposobu chłodzenia na jakość mikrobiologiczną surowców przeznaczonych do produkcji żywności wygodnej." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #53.
APA Bożena Danyluk1, Agnieszka Bilska1, Piotr Kirklo2 (2014). Wpływ sposobu chłodzenia na jakość mikrobiologiczną surowców przeznaczonych do produkcji żywności wygodnej. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #53
ISO 690 DANYLUK, Bożena, BILSKA, Agnieszka, KIRKLO, Piotr. Wpływ sposobu chłodzenia na jakość mikrobiologiczną surowców przeznaczonych do produkcji żywności wygodnej. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #53.
Adres do korespondencji:
Bożena Danyluk
Instytut Technologii Mięsa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: danyluk@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.07.2014