Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mariusz Rudy, Katarzyna Róg, Marian Gil, Elżbieta Głodek
Spożycie ryb i przetworów rybnych w zależności od płci konsumentów z województwa podkarpackiego
Streszczenie.

Celem pracy było zbadanie częstotliwości spożycia ryb i przetworów rybnych w zależności od płci konsumentów z województwa podkarpackiego oraz poznanie ich preferencji w odniesieniu do rodzaju spożywanych artykułów pochodzenia rybnego. Z analizy danych wynika, że spośród wszystkich ankietowanych świeże i mrożone ryby są spożywane głównie raz w tygodniu (40% badanych) oraz raz w miesiącu (41%). Rozpatrując częstotliwość spożycia przetworów rybnych, można stwierdzić, że wśród kobiet i mężczyzn najczęściej są one spożywane raz w tygodniu, z tym, że kobiety sięgają po nie częściej (44% z nich). Najczęściej wybieraną przez ankietowanych świeżą lub mrożoną rybą był mintaj, spożywany głównie przez kobiety. Kobiety częściej niż mężczyźni kupują ryby w specjalnych sklepach z tym asortymentem lub na targach czy straganach oraz częściej wybierają ryby świeże, co świadczy o większym zainteresowaniu i dbałości o zdrowe odżywianie. Upodobania smakowe są najważniejszym i najczęściej branym pod uwagę czynnikiem przy zakupie ryb i przetworów rybnych. Wszyscy konsumenci znacząco preferują spożycie ryb smażonych. Pomimo przewagi tego sposobu przygotowania ryb, kobiety wykazują większe niż mężczyźni zainteresowanie innymi sposobami ich przyrządzania.

Słowa kluczowe: preferencje żywnościowe, płeć konsumentów, ryby i przetwory rybne
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_52.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rudy, Mariusz, et al. "Consumption of fish and fish products depending on the sex of consumers from podkarpackie province." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #52.
APA Mariusz Rudy, Katarzyna Róg, Marian Gil, Elżbieta Głodek (2014). Consumption of fish and fish products depending on the sex of consumers from podkarpackie province. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #52
ISO 690 RUDY, Mariusz, et al. Consumption of fish and fish products depending on the sex of consumers from podkarpackie province. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #52.
Adres do korespondencji:
Mariusz Rudy
Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Zelwerowicza 4
bud. D9
35-601 Rzeszów
Poland

e-mail: mrudy@univ.rzeszow.pl
Zaakceptowano do druku: 23.07.2014