Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Iwaniak, Dariusz Pasemko, Małgorzata Darewicz, Monika Protasiewicz
Hydroliza enzymatyczna in silico wybranych sekwencji białek mięsa kurczaka w aspekcie pozyskiwania peptydów biologicznie aktywnych
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki analizy komputerowej (in silico) hydrolizy wybranych sekwencji białek mięsa kurczaka (Gallus gallus) w aspekcie otrzymywania peptydów biologicznie aktywnych. Sekwencje białek pochodziły z bazy danych UniProt, natomiast sekwencje peptydów – z bazy danych sekwencji białek i peptydów bioaktywnych BIOPEP. Do hydrolizy białek zastosowano kombinację enzymów: pepsyny (EC 3.4.23.1), trypsyny (EC 3.4.21.4) i chymotrypsyny (EC 3.4.21.1). Wykazano, że z analizowanych sekwencji białek mięsa kurczaka są potencjalnie uwalniane peptydy m.in. o aktywności antyoksydacyjnej, inhibitorów enzymów, stymulującej różne funkcje organizmu oraz przeciwkrzepliwej. Wśród inhibitorów enzymów peptydy hamujące działanie enzymu konwertującego angiotensynę, tj. inhibitory ACE (odpowiedzialne za redukcję ciśnienia krwi), były uwalniane ze wszystkich analizowanych sekwencji białek mięsa kurczaka. Uzyskane wyniki wskazują, że analiza bioinformatyczna składników żywności może być przydatnym narzędziem w projektowaniu żywności funkcjonalnej.

Słowa kluczowe: białka żywności, peptydy biologicznie aktywne, hydroliza, analiza bioinformatyczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Iwaniak, Anna, et al. "Hydroliza enzymatyczna in silico wybranych sekwencji białek mięsa kurczaka w aspekcie pozyskiwania peptydów biologicznie aktywnych." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #49.
APA Anna Iwaniak, Dariusz Pasemko, Małgorzata Darewicz, Monika Protasiewicz (2014). Hydroliza enzymatyczna in silico wybranych sekwencji białek mięsa kurczaka w aspekcie pozyskiwania peptydów biologicznie aktywnych. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #49
ISO 690 IWANIAK, Anna, et al. Hydroliza enzymatyczna in silico wybranych sekwencji białek mięsa kurczaka w aspekcie pozyskiwania peptydów biologicznie aktywnych. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #49.
Adres do korespondencji:
Anna Iwaniak
Katedra Biochemii Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
pl. Cieszyński 1
10-726 Olsztyn
Poland

e-mail: ami@uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 2.07.2014