Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Wąsik, Krzysztof Chmielowski
Wpływ ułożenia warstwy węgla aktywnego na sprawność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych na pionowych filtrach piaskowo-węglowych
Streszczenie.

W artykule przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem ścieków bytowych w filtrach piaskowych o przepływie pionowym z warstwą ziarnistego węgla aktywnego. Określono skuteczność usuwania ze ścieków wstępnie oczyszczonych w osadniku gnilnym związków organicznych i azotowych oraz zawiesiny ogólnej przy różnym obciążeniu hydraulicznym filtrów piaskowo-węglowych. Wykazano, że w dwuwarstwowym filtrze piaskowo-węglowym, gdzie węgiel aktywny stanowił jego górną warstwę, powstawały korzystne warunki dla rozwoju zarówno bakterii heterotroficznych, jak i bakterii nitryfikacyjnych. Podczas trzymiesięcznego cyklu badań w zakresie obciążeń od 13 mm·d-1 do 131 mm·d-1 zaobserwowano średnie obniżenie poziomu BZT5, ChZTCr, N-NH4+ oraz zawiesiny ogólnej na poziomie, odpowiednio, 98%, 94%, 98% i 82%.

Słowa kluczowe: skuteczność oczyszczania, filtry piaskowo-węglowe o przepływie pionowym, ziarnisty węgiel aktywny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_48.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wąsik, Ewa, and Krzysztof Chmielowski. "Wpływ ułożenia warstwy węgla aktywnego na sprawność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych na pionowych filtrach piaskowo-węglowych." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #48.
APA Ewa Wąsik, Krzysztof Chmielowski (2014). Wpływ ułożenia warstwy węgla aktywnego na sprawność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych na pionowych filtrach piaskowo-węglowych. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #48
ISO 690 WąSIK, Ewa, CHMIELOWSKI, Krzysztof. Wpływ ułożenia warstwy węgla aktywnego na sprawność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych na pionowych filtrach piaskowo-węglowych. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #48.
Adres do korespondencji:
Ewa Wąsik
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: ewasik@ar. krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 18.06.2014