Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zbigniew Podkówka, Witold Podkówka
Porównanie metod szacowania wydajności metanu z kiszonek z całych roślin kukurydzy
Streszczenie.

Metody laboratoryjne oparte na pomiarze ilości metanu wydzielonego w procesie fermentacji wymagają specjalistycznej aparatury, są długotrwałe i kosztowne, dlatego opracowano szereg metod szacowania wydajności biogazu i metanu ze składu chemicznego substratu. Celem badań było porównanie różnych metod szacowania wydajności metanu z kiszonek z całych roślin kukurydzy. Materiał stanowiły wyniki badań kiszonek z całych roślin kukurydzy zamieszczone w różnych publikacjach, w których podano produkcję metanu (oznaczoną metodą fermentacji „Bacht System”) oraz pełny skład chemiczny. Na podstawie składu chemicznego oszacowano produkcję metanu za pomocą różnych metod. Przedstawione metody pozwalają z dużą dokładnością obliczyć wydajność metanu z kiszonki z całych roślin kukurydzy stosowanej jako monosubstrat w biogazowni. Szacowanie produkcji metanu z energii brutto daje zawyżone wyniki. Dla praktyki najbardziej przydatne jest szacowanie wydajności metanu z zawartości suchej masy, ze względu na łatwość jej oznaczania.

Słowa kluczowe: szacowanie produkcji metanu, kiszonka z całych roślin kukurydzy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podkówka, Zbigniew, and Witold Podkówka. "Porównanie metod szacowania wydajności metanu z kiszonek z całych roślin kukurydzy." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #45.
APA Zbigniew Podkówka, Witold Podkówka (2014). Porównanie metod szacowania wydajności metanu z kiszonek z całych roślin kukurydzy. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #45
ISO 690 PODKóWKA, Zbigniew, PODKóWKA, Witold. Porównanie metod szacowania wydajności metanu z kiszonek z całych roślin kukurydzy. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #45.
Adres do korespondencji:
Zbigniew Podkówka
Zakład Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Mazowiecka 28
85-084 Bydgoszcz
Poland
e-mail: pasza@utp.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 17.06.2014