Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marcin K. Dyderski, Anna K. Gdula, Dorota Wrońska-Pilarek
Rośliny naczyniowe nowo utworzonych użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” w Poznaniu
Streszczenie.

Praca prezentuje wyniki badań nad florą użytków ekologicznych „Bogdanka I”i „Bogdanka II” o powierzchni 151,45 i 7,63 ha, zlokalizowanych w północno-zachodniej części Poznania. Prace florystyczne były prowadzone w trakcie dwóch sezonów wegetacyjnych – w 2012 i 2013 roku. Występuje tu 445 gatunków roślin naczyniowych („Bogdanka I” – 436, „Bogdanka II” – 203) z 258 rodzajów i 84 rodzin. Większość stwierdzonych gatunków (79,1%) to gatunki rodzime. O bardzo wysokich walorach florystycznych badanych obiektów świadczą m.in. dominacja rodzimych gatunków urbanofobowych i urbanoneutralnych o niskich poziomach hemerobii, znaczny udział gatunków związanych z półnaturalnymi zbiorowiskami żyznych lasów liściastych, wilgotnych i świeżych łąk, a także ze zbiorowiskami wodnymi i torfowiskami niskimi, obecność we florze 38 gatunków wskaźnikowych starych lasów czy występowanie licznych (137) rzadkich i zagrożonych gatunków roślin. Na obszarze obu użytków występuje 22,9% gatunków zagrożonych w naszym mieście, w tym 5 gatunków objętych ochroną ścisłą, a 11 – częściową oraz jedyne w Poznaniu stanowiska Iris sibirica i Galium odoratum.

Słowa kluczowe: rośliny naczyniowe, flora Poznania, dolina rzeki Bogdanki
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_44.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dyderski, Marcin K., et al. "Rośliny naczyniowe nowo utworzonych użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” w Poznaniu." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #44.
APA Marcin K. Dyderski1, Anna K. Gdula1, Dorota Wrońska-Pilarek2 (2014). Rośliny naczyniowe nowo utworzonych użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” w Poznaniu. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #44
ISO 690 DYDERSKI, Marcin K., GDULA, Anna K., WROńSKA-PILAREK, Dorota. Rośliny naczyniowe nowo utworzonych użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” w Poznaniu. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #44.
Adres do korespondencji:
Marcin K. Dyderski
Katedra Botaniki Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 D
60-625 Poznań
Poland
e-mail: pilarekd@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 17.06.2014