Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Michał Siatkowski, Katarzyna Górczak, Idzi Siatkowski
Analiza pojedynczego doświadczenia w afinicznie rozkładalnych układach blokowych w wielu środowiskach
Streszczenie.

W pracy przedstawiono pakiet statystyczny ASE do analizy pojedynczego doświadczenia założonego w afinicznie rozkładalnym układzie blokowym w wielu środowiskach. Proponowany skrypt (program oraz procedury) napisano w kodzie R, bazując na teorii przedstawionej w pracy Calińskiego i Kageyamy (2008).

Słowa kluczowe: układ blokowy afinicznie rozkładalny, warstwa, model randomizowany, analiza kombinowana, układ ogólnie zrównoważony, platforma obliczeniowa R
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Siatkowski, Michał, et al. "Analysis of a single experiment in affine resolvable block design in multi environments." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #43.
APA Michał Siatkowski1, Katarzyna Górczak2, Idzi Siatkowski2 (2014). Analysis of a single experiment in affine resolvable block design in multi environments. Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #43
ISO 690 SIATKOWSKI, Michał, GóRCZAK, Katarzyna, SIATKOWSKI, Idzi. Analysis of a single experiment in affine resolvable block design in multi environments. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #43.
Adres do korespondencji:
Michał Siatkowski
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Poland

e-mail: idzi@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 16.06.2014