Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Kruczek
Skład chemiczny kukurydzy i sorga cukrowego uprawianych i nawożonych różnymi metodami
Streszczenie.

Celem badań było określenie zawartości składników mineralnych i związków organicznych kukurydzy i sorga cukrowego w zależności od sposobów uprawy i nawożenia. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2008-2010 w Zakładzie Doświadczalnym w Swadzimiu koło Poznania. Sorgo zawierało istotnie więcej Ca, Mg i K niż kukurydza, natomiast koncentracja Nog i P była większa u kukurydzy. Pobieranie wszystkich składników pokarmowych, w przeliczeniu na jednostkę plonu, układało się podobnie. Siew bezpośredni zwiększał pobieranie K i Ca przez pojedyncze rośliny sorga w porównaniu z kukurydzą sianą w ten sam sposób. Nawożenie startowe w porównaniu z rzutowym zwiększało pobieranie wapnia przez kukurydzę i zmniejszało pobieranie tego składnika przez sorgo. Sorgo zawierało więcej włókna surowego i popiołu niż kukurydza, a zawartość pozostałych związków organicznych była mniejsza.

Słowa kluczowe: kukurydza, sorgo, sposoby uprawy i nawożenia, skład chemiczny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_38.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kruczek, Andrzej. "Skład chemiczny kukurydzy i sorga cukrowego uprawianych i nawożonych różnymi metodami." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #38.
APA Andrzej Kruczek (2014). Skład chemiczny kukurydzy i sorga cukrowego uprawianych i nawożonych różnymi metodami. Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #38
ISO 690 KRUCZEK, Andrzej. Skład chemiczny kukurydzy i sorga cukrowego uprawianych i nawożonych różnymi metodami. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #38.
Adres do korespondencji:
Andrzej Kruczek
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland

e-mail: kruczek@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.05.2014