Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Kruczek
Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od poziomu nawożenia azotem
Streszczenie.

Doświadczenia polowe przeprowadzono w Zakładzie Doświadczalnym w Swadzimiu koło Poznania w latach 2008-2010. Celem badań było określenie wpływu poziomu nawożenia azotem na skład chemiczny sorga i pobieranie składników mineralnych w okresie wegetacji. Azot był stosowany w dawkach od 0 do 250 kg/ha, z podziałem co 25 kg/ha. Wpływ badanych poziomów nawożenia azotem na zawartość N, P, K, Ca i Mg w biomasie sorga był niewielki w ciągu całego okresu wegetacji. Sorgo pobierało najwięcej potasu, a w dalszej kolejności azotu, wapnia, magnezu i fosforu. Wzrastające dawki azotu zwiększały zawartość białka ogółem, a zmniejszały zawartość włókna surowego.

Słowa kluczowe: sorgo cukrowe, nawożenie azotem, skład chemiczny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kruczek, Andrzej. "Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od poziomu nawożenia azotem." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #37.
APA Andrzej Kruczek (2014). Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od poziomu nawożenia azotem. Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #37
ISO 690 KRUCZEK, Andrzej. Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od poziomu nawożenia azotem. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #37.
Adres do korespondencji:
Andrzej Kruczek
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11

60-632 Poznań
Poland
e-mail: kruczek@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.05.2014