Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska
Weryfikacja nowej metody oceny waloryzacji krajobrazu na przykładzie wybranego fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego
Streszczenie.

Celem badań była waloryzacja krajobrazu fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz opracowanie stopni ochrony dla obiektów o dużych walorach przyrodniczych, kulturowych i turystycznych. Ponadto badania zmierzały do oceny możliwości wykorzystania nowej metody waloryzacji krajobrazu. Do badań wybrano fragment Drawskiego Parku Krajobrazowego znajdujący się w obrębie gminy Czaplinek w województwie zachodniopomorskim, który zajmował 16 100 ha. Na tym obszarze znajduje się duża liczba walorów przyrodniczych, takich jak m.in. Jezioro Drawskie oraz rzeka Drawa. Wybrany obszar badań obejmował 17 wsi z licznymi walorami kulturowymi. Na badanym terenie wydzielono obszary krajobrazu otwartego, jak i obszary zwartej zabudowy. Stopnie ochrony badanych walorów krajobrazowych przedstawiono w trójstopniowej skali, wskazując elementy wymagające podjęcia natychmiastowych działań rewaloryzacyjnych. Opracowane stopnie ochrony mogą mieć zastosowanie w tworzeniu planów ochrony parków krajobrazowych, a także w badaniach dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w ramach Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Słowa kluczowe: waloryzacja krajobrazu, Drawski Park Krajobrazowy, stopnie ochrony krajobrazu, obszary zwartej zabudowy, obszary krajobrazu otwartego
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dudzińska, Anna, and Barbara Szpakowska. "Weryfikacja nowej metody oceny waloryzacji krajobrazu na przykładzie wybranego fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #31.
APA Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska (2014). Weryfikacja nowej metody oceny waloryzacji krajobrazu na przykładzie wybranego fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego. Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #31
ISO 690 DUDZIńSKA, Anna, SZPAKOWSKA, Barbara. Weryfikacja nowej metody oceny waloryzacji krajobrazu na przykładzie wybranego fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #31.
Adres do korespondencji:
Anna Dudzińska
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
e-mail: ktzduani@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 6.05.2014