Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Aleksandra Sowinska, Małgorzata Makowska
Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania ścieków
Streszczenie.

Jakość ścieków oczyszczonych w małych oczyszczalniach ścieków w znaczący sposób wpływa na stan środowiska naturalnego. W pracy omówiono wpływ parametrów technologicznych na efekt usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w małych oczyszczalniach ścieków typu SBR. Analizie podlegały następujące wskaźniki: biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, zawiesiny ogólne. W trakcie badań jeden z reaktorów został przekształcony w reaktor hybrydowy. Pomimo to praca reaktora była niestabilna ze względu na niekontrolowane stosowanie biopreparatu. Ścieki odprowadzane do gruntu z badanych małych oczyszczalni ścieków spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu... (2006): redukcja zawiesin ogólnych – o co najmniej 50% i BZT5 – 20%. Stwierdzono, że nie należy bezpodstawnie ingerować w działanie małych oczyszczalni SBR, lecz regularnie kontrolować ich pracę.

Słowa kluczowe: sekwencyjny reaktor biologiczny, reaktor hybrydowy, wskaźniki zanieczyszczeń, osad czynny, złoże ruchome
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sowinska, Aleksandra, and Małgorzata Makowska. "Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania ścieków." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #29.
APA Aleksandra Sowinska, Małgorzata Makowska (2014). Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania ścieków. Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #29
ISO 690 SOWINSKA, Aleksandra, MAKOWSKA, Małgorzata. Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania ścieków. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #29.
Adres do korespondencji:
Aleksandra Sowinska
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
wejście A
60-649 Poznań
Poland
e-mail: sowinskaaleksandra@wp.eu
Zaakceptowano do druku: 28.04.2014