Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Piotr Szulc, Andrzej Dubas
Ekonomiczna i energetyczna ocena uproszczonych sposobów uprawy roli pod kukurydzę
Streszczenie.

Plony ziarna kukurydzy uprawianej w latach 1997-2009 w monokulturze i corocznym stosowaniu po sobie uproszczeń roli poddano ocenie energetycznej i ekonomicznej. Porównywano efekty siewu bezpośredniego (D) z siewem po jesiennej orce głębokiej (A) i płytkiej (B) oraz z siewem po wiosennej orce siewnej (C). Wykazano, że średni z 13 lat plon ziarna kuku­rydzy przy siewie bezpośrednim był o 10,4% mniejszy od plonu uzyskanego przy stosowaniu upraw płużnych. Głębokość orki jesiennej oraz jej zastąpienie wiosenną orką siewną nie miały istotnego wpływu na plon ziarna. Stwierdzono, że siew bezpośredni w stosunku do tradycyjnej uprawy płużnej obniżył koszty średnio o 11,6%, natomiast nakłady energetyczne były mniejsze tylko o 0,9%. Nakłady energetyczne poniesione na produkcję 100 kg ziarna przy siewie bezpośrednim były o ponad 10% większe od nakładów poniesionych przy uprawach opartych na orce, zarówno jesiennej, jak i wiosennej, niezależnie od jej głębokości. Wykazano, że ujemny wpływ siewu bezpośredniego na plon ziarna był rekompensowany mniejszymi kosztami, co spowodowało, że średni z 13 lat koszt produkcji 100 kg ziarna przy siewie bezpośrednim nie różnił się istotnie od kosztów poniesionych przy uprawach płużnych. Efektywność energetyczna produkcji ziarna kukurydzy przy siewie bezpośrednim była istotnie mniejsza od badanych upraw płużnych. Porównywane sposoby uprawy roli nie miały istotnego wpływu na efektywność ekonomiczną uprawy kukurydzy mierzoną średnimi z 13 lat kosztami produkcji 100 kg ziarna.

Słowa kluczowe: kukurydza, sposoby uprawy, ocena ekonomiczna i energetyczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szulc, Piotr, and Andrzej Dubas. "Ekonomiczna i energetyczna ocena uproszczonych sposobów uprawy roli pod kukurydzę." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #27.
APA Piotr Szulc, Andrzej Dubas (2014). Ekonomiczna i energetyczna ocena uproszczonych sposobów uprawy roli pod kukurydzę. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #27
ISO 690 SZULC, Piotr, DUBAS, Andrzej. Ekonomiczna i energetyczna ocena uproszczonych sposobów uprawy roli pod kukurydzę. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #27.
Adres do korespondencji:
Piotr Szulc
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: pszulc@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.04.2014