Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Roman Niżnikowski, Krzysztof Głowacz, Grzegorz Czub, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak
Polimorfizm genu białka prionowego PrP u owiec żelaźnieńskich utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej
Streszczenie.

Badania przeprowadzono w DFOiK w Żelaznej na 289 matkach stada podstawowego, 21 trykach rozpłodowych oraz 63 maciorkach remontowych i 24 tryczkach hodowlanych owcy żelaźnieńskiej. Wszystkie zwierzęta poddano identyfikacji genu białka prionowego PrP. Stwierdzono mniejsze zróżnicowanie genetyczne w zakresie występowania alleli i genotypów trzęsawki u tryków rozpłodowych (trzy genotypy i dwa allele) i tryczków hodowlanych (pięć genotypów i trzy allele) aniżeli u matek stadnych (osiem genotypów i pięć alleli) i maciorek hodowlanych (pięć genotypów i trzy allele). U maciorek remontowych, tryczków hodowlanychi tryków rozpłodowych obserwowano zwiększanie częstotliwości występowania genotypów i alleli zawierających allel ARR, a zmniejszanie się częstotliwości alleli ARQ, AHQ i ARH. U matek stadnych w trakcie pierwszych dwóch lat badań wykazano obecność nieopornego genetycznie na trzęsawkę allelu VRQ, który w trzecim roku badań został już całkowicie wyeliminowany ze stada. Wyniki uzyskane w odniesieniu do maciorek remontowych i tryczków hodowlanych wskazują na zasadność prowadzenia selekcji w kierunku zwiększenia frekwencji korzystnych uwarunkowań genetycznych białka prionowego u owcy żelaźnieńskiej oraz na potrzebę opracowania stosownego programu hodowlanego dla tej rasy.

Słowa kluczowe: owce, PrP, rozkład alleli i genotypów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_26.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Polimorfizm genu białka prionowego PrP u owiec żelaźnieńskich utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #26.
APA Roman Niżnikowski, Krzysztof Głowacz, Grzegorz Czub, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak (2014). Polimorfizm genu białka prionowego PrP u owiec żelaźnieńskich utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #26
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Polimorfizm genu białka prionowego PrP u owiec żelaźnieńskich utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #26.
Adres do korespondencji:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 16.04.2014