Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak, Krzysztof Głowacz
Polimorfizm genu białka prionowego PrP u maciorek i tryczków wrzosówki polskiej utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej
Streszczenie.

Badania przeprowadzono w DFOiK w Żelaznej na 356 maciorkach i 375 tryczkach rasy wrzosówka urodzonych w latach 2009-2011. Wszystkie zwierzęta poddano identyfikacji genu białka prionowego PrP. Na podstawie przeprowadzonych prac wykazano większe zróżnicowanie genetyczne w zakresie występowania alleli i genotypów trzęsawki u tryczków (siedem genotypów i cztery allele) niż u maciorek (sześć genotypów i trzy allele). W trakcie lat pracy hodowlanej polimorfizm genu PrP znacząco się zmniejszył. (zmniejszenie wysoko istotne statystycznie u maciorek – do jednego allelu i jednego genotypu oraz nieistotne statystycznie u tryczków – do trzech genotypów i trzech alleli w ostatnim roku badań). U maciorek remontowych zestawianych z wszystkimi maciorkami urodzonymi w roku 2011 zaobserwowano wysoko istotny wpływ roku obserwacji na częstotliwość występowania alleli i genotypów trzęsawki. U tryczków wpływ roku był nieistotny. Wzrosła częstotliwość występowania genotypu ARR/ARR i allelu ARR u obu płci. Stwierdzono brak występowania allelu VRQ. Uzyskane wyniki badań wskazują na zasadność prowadzenia selekcji w kierunku zwiększenia frekwencji korzystnych uwarunkowań genetycznych białka prionowego u wrzosówki polskiej oraz na potrzebę opracowania stosownego programu hodowlanego dla tej rasy

Słowa kluczowe: owce, PrP, rozkład alleli i genotypów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Polimorfizm genu białka prionowego PrP u maciorek i tryczków wrzosówki polskiej utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #25.
APA Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak, Krzysztof Głowacz (2014). Polimorfizm genu białka prionowego PrP u maciorek i tryczków wrzosówki polskiej utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #25
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Polimorfizm genu białka prionowego PrP u maciorek i tryczków wrzosówki polskiej utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #25.
Adres do korespondencji:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 16.04.2014