Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Janusz Urbański, Piotr Siwicki
Skuteczność działania zmodernizowanych urządzeń upustowych zbiornika na rzece Młynówce w Górowie Iławeckim
Streszczenie.

Budowle piętrzące zbiornika na rzece Młynówce w Górowie Iławeckim uległy w dużym stopniu zniszczeniu po katastrofie w lutym 2000 roku. W 2011 roku dokonano ich odbudowy i modernizacji. Wykonano m.in. żelbetową budowlę upustową ze spustem i przelewem wieżowym. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń hydraulicznych i ich analizę pod kątem oceny skuteczności działania urządzeń upustowych odbudowanego zbiornika. Wykonano prace inwentaryzacyjne na obiekcie oraz pomiary w zakresie niezbędnym do analiz. Scharakteryzowano hydrauliczne warunki przepływu w korycie poniżej budowli. Obliczono wydatek spustu oraz przelewu wieżowego i dokonano oceny warunków przejścia wezbrań przez urządzenia upustowe. Maksymalny wydatek pojedynczego otworu wlotowego do spustu przy utrzymaniu normalnego poziomu przepływu (NPP) wynosi 4,68 m3·s-1, co stanowi około 45% przepływu miarodajnego. Przelew wieżowy wykonany na rzędnej NPP = 128,60 m n.p.m. zapewnia odpowiednie warunki przejścia wezbrań: miarodajnego Qm i kontrolnego Qk, z zachowaniem bezpiecznego wzniesienia korony dla budowli klasy czwartej. Poniżej budowli upustowej odbudowano koryto rzeki Młynówki na odcinku o długości 830 m i wykonano sześć progów kamiennych, każdy o wysokości 0,30 m. W wyniku modernizacji obiektów zbiornika nastąpiła poprawa bezpieczeństwa powodziowego okolicznych obszarów.

Słowa kluczowe: zaporowy zbiornik retencyjny, budowla upustowa, przepustowość koryta
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_24.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Urbański, Janusz, and Piotr Siwicki. "Skuteczność działania zmodernizowanych urządzeń upustowych zbiornika na rzece Młynówce w Górowie Iławeckim." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #24.
APA Janusz Urbański, Piotr Siwicki (2014). Skuteczność działania zmodernizowanych urządzeń upustowych zbiornika na rzece Młynówce w Górowie Iławeckim. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #24
ISO 690 URBAńSKI, Janusz, SIWICKI, Piotr. Skuteczność działania zmodernizowanych urządzeń upustowych zbiornika na rzece Młynówce w Górowie Iławeckim. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #24.
Adres do korespondencji:
Janusz Urbański
Katedra Inżynierii Wodnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Poland
e-mail: janusz_urbanski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 3.04.2014