Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Agnieszka Jasińska, Barbara Frąszczak, Tomasz Spiżewski, Iwona Sas-Golak Katedra Warzywnictwa
Porównanie plonu i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) należących do typów U1, pośredniego oraz U3
Streszczenie.

Celem pracy było porównanie plonowania owocników wybranych odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) należących do trzech typów uprawowych oraz zawartości w nich suchej masy. Stwierdzono istotne różnice w wielkości plonu między odmianami, zarówno w poszczególnych typach, jak i w kolejnych rzutach plonowania. W grupie odmian typu U1 największym plonem charakteryzowała się odmiana ‘Le Lion X1’ (175 g·kg-1 ś.m. podłoża), w grupie odmian typu pośredniego – odmiany ‘Italspawn 56’ oraz ‘Sylvan 130’ (po 161 g·kg-1 ś.m. podłoża), w grupie odmian typu U3 – odmiany ‘Italspawn F62’ oraz ‘Polmycel 23’ (194 i 192 g·kg-1 ś.m. podłoża). Stwierdzono, że zawartość suchej masy w owocnikach pieczarki wszystkich badanych typów zależała od odmiany. Ponadto największą zawartością suchej masy charakteryzowały się owocniki zebrane z rzutu trzeciego. Największą zawartością suchej masy w owocnikach w grupie odmian typu U1 charakteryzowała się odmiana ‘Italspawn F50’ (8,5%), w grupie odmian typu pośredniego - odmiana ‘Hauser A1.5’ (9,2%), a w grupie odmian typu U3 – odmiana ‘Italspawn F62’ (8,3%).

Słowa kluczowe: Agaricus bisporus, plon, sucha masa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sobieralski, Krzysztof, et al. "Porównanie plonu i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) należących do typów U1, pośredniego oraz U3." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #23.
APA Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Agnieszka Jasińska, Barbara Frąszczak, Tomasz Spiżewski, Iwona Sas-Golak Katedra Warzywnictwa (2014). Porównanie plonu i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) należących do typów U1, pośredniego oraz U3. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #23
ISO 690 SOBIERALSKI, Krzysztof, et al. Porównanie plonu i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) należących do typów U1, pośredniego oraz U3. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #23.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Sobieralski
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: sobieralski@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 1.04.2014