Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Krzysztof Głowacz, Magdalena Ślęzak, Marcin Świątek
Ocena wartości rzeźnej i jakości tusz jagniąt rasy czarnogłówka pozyskiwanych w warunkach wypasu ekstensywnego na terenach górskich
Streszczenie.

Badania wykonano na 20 jagniętach rasy czarnogłówka, utrzymywanych po odsadzeniu w warunkach wypasu ekstensywnego na terenach górskich, prowadzonego w trakcie całego okresu wegetacyjnego na pastwisku, ubijanych przy masie ciała 35,0 kg. Jakość tusz oceniono bardzo dobrze na podstawie klasyfikacji EUROP. Jagnięta obu płci uzyskiwały głównie kategorię U, przy niewielkim udziale R u tryczków i jedynaków, oraz korzystną ocenę stopnia otłuszczenia (kategorie 1. i 2.). Stosunkowo długi okres wypasu (około 261 dni) nie miał wpływu na poziom otłuszczenia tusz, a udział wyrębów tuszy i skład tkankowy udźców wskazują na celowość produkcji jagnięciny. Materiał rzeźny pozyskiwany od owiec rasy czarnogłówka utrzymywanych na terenach górskich jest bardzo wartościowy, o doskonałej jakości. Dzięki zwiększaniu w populacji owiec rasy czarnogłówka w rejonie Bieszczad możliwy jest wzrost produkcyjności jagniąt rzeźnych, a także wzrost wartości ich tusz.

Słowa kluczowe: owce, czarnogłówki, wypas ekstensywny, jakość tusz
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Ocena wartości rzeźnej i jakości tusz jagniąt rasy czarnogłówka pozyskiwanych w warunkach wypasu ekstensywnego na terenach górskich." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #21.
APA Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Krzysztof Głowacz, Magdalena Ślęzak, Marcin Świątek (2014). Ocena wartości rzeźnej i jakości tusz jagniąt rasy czarnogłówka pozyskiwanych w warunkach wypasu ekstensywnego na terenach górskich. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #21
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Ocena wartości rzeźnej i jakości tusz jagniąt rasy czarnogłówka pozyskiwanych w warunkach wypasu ekstensywnego na terenach górskich. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #21.
Adres do korespondencji:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 12.03.2014