Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Barbara Frąszczak, Agnieszka Jasińska, Tomasz Spiżewski
Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy
Streszczenie.

Celem badań było porównanie plonowania owocników odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus) uprawianych w Polsce w ubiegłych latach oraz obecnie, a także porównanie zawartości suchej masy w owocnikach. Zbadano następujące odmiany stare: ‘Hauser A6’, ‘Hauser A6.5’, ‘Somycel 11’, ‘Hauser A3.2’, ‘Somycel 53’, ‘Somycel 209’, ‘Somycel 91’ oraz ‘Hauser A8.8’. Spośród nowych odmian zbadano: ‘Amycel 29’, ‘SP-251’, ‘SP-252’, ‘Amycel 2200’, ‘SP-312’, ‘Italspawn F59’, ‘Polmycel 29’ oraz ‘Polmycel 31’. Stwierdzono, że plon odmian starych wynosił od 17,3 do 23,7 kg·m-2. Największy plon owocników dała odmiana ‘Hauser A8.8’. Plon odmian nowych mieścił się w przedziale od 16,9 do 23,6 kg·m-2. Najobfitszy plon owocników dały odmiany ‘Amycel 2200’, ‘SP-251’ i ‘Polmycel 29’. Zawartość suchej masy w owocnikach u odmian starych wynosiła od 8 do 9,6%, a u odmian: ‘Hauser A6’, ‘Somycel 11’i ‘Somycel 53’ – powyżej 9%. Zawartość suchej masy w owocnikach u nowych odmian pieczarki była mniejsza niż u odmian uprawianych wcześniej i zawierała się w granicach od 7,1 do 8,4%.

Słowa kluczowe: pieczarka, odmiana, plon, rzut, sucha masa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_18.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sobieralski, Krzysztof, et al. "Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #18.
APA Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Barbara Frąszczak, Agnieszka Jasińska, Tomasz Spiżewski (2014). Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #18
ISO 690 SOBIERALSKI, Krzysztof, et al. Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #18.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Sobieralski
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: sobieralski@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 24.02.2014