Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk, Wojciech Łyczko, Edyta Nowicka
Kształtowanie się wód gruntowych w terenach przyległych do spiętrzenia Odry stopniem wodnym w Brzegu Dolnym
Streszczenie.

Przed spiętrzeniem wód Odra była rzeką drenującą. Przyjmowała część spływów gruntowych z topograficznej zlewni cieku Jeziorka, położonego całkowicie w dolinie rzeki. Po oddaniu do eksploatacji stopnia wodnego w Brzegu Dolnym Odra stała się rzeką infiltrującą i zasila przyległą dolinę wodami przesiąkowymi. Praca zawiera opis kształtowania się wód gruntowych w terenach przyległych do spiętrzenia Odry stopniem wodnym w Brzegu Dolnym. Przeanalizowano głębokości zalegania wód gruntowych w latach 1928-2009. Obecnie w dolinie Odry przyległej do spiętrzenia nie obserwuje się tendencji do zmian głębokości zalegania wód gruntowych. Istniejący system odwadniający zapewnia dobre warunki wilgotnościowe gleb do produkcji rolniczej na obszarze doliny Odry powyżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym.

Słowa kluczowe: wody gruntowe, dolina Odry, stopień wodny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_16.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Olszewska, Beata, et al. "Kształtowanie się wód gruntowych w terenach przyległych do spiętrzenia Odry stopniem wodnym w Brzegu Dolnym." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #16.
APA Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk, Wojciech Łyczko, Edyta Nowicka (2014). Kształtowanie się wód gruntowych w terenach przyległych do spiętrzenia Odry stopniem wodnym w Brzegu Dolnym. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #16
ISO 690 OLSZEWSKA, Beata, et al. Kształtowanie się wód gruntowych w terenach przyległych do spiętrzenia Odry stopniem wodnym w Brzegu Dolnym. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #16.
Adres do korespondencji:
Beata Olszewska
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
Poland
e-mail: wojciech.lyczko@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 6.02.2014