Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Klaudia Borowiak, Jagoda Fidler
Specyficzna powierzchnia liści i względna zawartość wody w liściach życicy wielokwiatowej eksponowanej na metale ciężkie w warunkach zewnętrznych
Streszczenie.

Metale ciężkie wpływają negatywnie na rośliny, powodując ich zmniejszony wzrost. To z kolei może być przyczyną zmniejszonego plonowania roślin uprawnych, jak również osłabienia funkcji ochronnych roślin w stosunku do zanieczyszczeń powietrza. Obecnie powszechnie się testuje biomonitoring pierwiastków śladowych. Jedną z roślin wykorzystywanych jako bioindykator metali ciężkich jest życica wielokwiatowa, która równocześnie może być stosowana jako wskaźnik wpływu tych zanieczyszczeń powietrza na różne reakcje roślin. W przedstawionych badaniach specyficzną powierzchnię liści oraz względną zawartość wody w roślinach. Rośliny eksponowano na pięciu stanowiskach różniących się warunkami środowiskowymi. Badania wykazały zwiększenie się grubości liści wraz ze wzrostem stężenia metali ciężkich w powietrzu. Zanotowano również spadek względnej zawartości wody przy większych stężeniach pierwiastków śladowych. Podsumowując, można stwierdzić, że stężenia metali ciężkich w powietrzu są na poziomie powodującym zaburzenia stosunków wodnych życicy wielokwiatowej, ale nie są odpowiednio duże, by wpłynąć na przyrost blaszki liściowej na grubość.

Słowa kluczowe: względna zawartość wody, specyficzna powierzchnia liści, ołów, arsen, kadm, nikiel, życica wielokwiatowa
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Borowiak, Klaudia, and Jagoda Fidler. "Specific leaf area and relative water content of Italian ryegrass leaves exposed to heavy metals in ambient air conditions." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #15.
APA Klaudia Borowiak, Jagoda Fidler (2014). Specific leaf area and relative water content of Italian ryegrass leaves exposed to heavy metals in ambient air conditions. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #15
ISO 690 BOROWIAK, Klaudia, FIDLER, Jagoda. Specific leaf area and relative water content of Italian ryegrass leaves exposed to heavy metals in ambient air conditions. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #15.
Adres do korespondencji:
Klaudia Borowiak
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
e-mail: klaudine@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 6.02.2014