Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Faligowska, Jerzy Szukała
Wpływ polimeru organicznego na komponenty plonowania i plon nasion soi uprawnej
Streszczenie.

Dwuczynnikowe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2004-2005 w Stacji Doświadczalno-Dydaktycznej w Gorzyniu należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Czynnikiem pierwszym były odmiany soi: ‘Aldana’, ‘Nawiko’, ‘Jaselda’, ‘Pripyat’ i ród ‘SN 2394’, a drugim – polimer organiczny: 0 g·m-2 (kontrola) i dawka 30 g·m-2. Wielkość parametrów, tj. komponentów plonu (liczba strąków i nasion na roślinie, masa nasion na roślinie) oraz plon i masa 1000 nasion w dużej mierze zależały od przebiegu warunków pogodowych w latach badań. Największą liczbą strąków, nasion oraz masą nasion na roślinie charakteryzowała się odmiana ‘Nawiko’. Zastosowanie polimeru organicznego spowodowało istotny wzrost liczby strąków na roślinie jedynie u rodu ‘SN 2394’, ale nie wpłynęło to na plon nasion.

Słowa kluczowe: soja, odmiany, polimer, elementy plonowania, masa 1000 nasion, plon nasion
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_9.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Faligowska, Agnieszka, and Jerzy Szukała. "Wpływ polimeru organicznego na komponenty plonowania i plon nasion soi uprawnej." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #9.
APA Agnieszka Faligowska, Jerzy Szukała (2014). Wpływ polimeru organicznego na komponenty plonowania i plon nasion soi uprawnej. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #9
ISO 690 FALIGOWSKA, Agnieszka, SZUKAłA, Jerzy. Wpływ polimeru organicznego na komponenty plonowania i plon nasion soi uprawnej. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #9.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Faligowska
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: faliga@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 31.12.2013