Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Renata Stanisławczyk, Mariusz Rudy, Bernadetta Świątek
Ocena zawartości ochratoksyny A (OTA) w wybranych produktach spożywczych występujących w obrocie handlowym w Polsce na terenie województwa podkarpackiego
Streszczenie.

Przeprowadzone badania potwierdzają powszechne występowanie ochratoksyny A (OTA) w analizowanych artykułach spożywczych występujących w obrocie handlowym w Polsce na terenie województwa podkarpackiego. Badania na obecność ochratoksyny A (OTA) w produktach przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci wykazały, iż zarówno średnia (0,96 µg·kg-1), jak i maksymalna (1,50 µg·kg-1) zawartość badanej mikotoksyny w próbkach kaszek kukurydzianych przekroczyła dopuszczalne stężenie 0,50 µg·kg-1. Maksymalną zawartość ochratoksyny A (OTA) na poziomie 1,50 µg·kg-1, przekraczającą dopuszczalny poziom, wykazano równieżw 14,28% próbek mleka. W wymienionych produktach spożywczych odnotowana maksymalna zawartość ochratoksyny A (OTA) na poziomie 1,50 µg·kg-1 aż trzykrotnie przekroczyła dopuszczalne stężenie (0,50 µg·kg-1). W przypadku pozostałych artykułów spożywczych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia ochratoksyny A (OTA).

Słowa kluczowe: mikotoksyny, ochratoksyna A (OTA), jakość żywności
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_8.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stanisławczyk, Renata, et al. "Ocena zawartości ochratoksyny A (OTA) w wybranych produktach spożywczych występujących w obrocie handlowym w Polsce na terenie województwa podkarpackiego." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #8.
APA Renata Stanisławczyk1, Mariusz Rudy1, Bernadetta Świątek2 (2014). Ocena zawartości ochratoksyny A (OTA) w wybranych produktach spożywczych występujących w obrocie handlowym w Polsce na terenie województwa podkarpackiego. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #8
ISO 690 STANISłAWCZYK, Renata, RUDY, Mariusz, ŚWIąTEK, Bernadetta. Ocena zawartości ochratoksyny A (OTA) w wybranych produktach spożywczych występujących w obrocie handlowym w Polsce na terenie województwa podkarpackiego. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #8.
Adres do korespondencji:
Renata Stanisławczyk
Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów
Poland
e-mail: rstanisl@univ.rzeszow.pl
Zaakceptowano do druku: 18.12.2013