Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dariusz Kulak, Grzegorz Szewczyk, Arkadiusz Stańczykiewicz
Rozmiar i rozmieszczenie naruszeń wierzchnich warstw gleby przy zrywce konnej w trzebieżach wczesnych drzewostanów jodłowych
Streszczenie.

W artykule dokonano analizy wpływu na wierzchnią warstwę gleby zabiegu trzebieży wczesnej pozytywnej. Prace przeprowadzono w drzewostanie jodłowym, w którym drewno pozyskano za pomocą pilarek spalinowych, a zrywkę całych strzał wykonano w sposób wleczony za pomocą koni. Zabieg taki spowodował niewielkie szkody – naruszono 2,5% powierzchni. Stwierdzono, że największe szkody powstały w sąsiedztwie szlaków zrywkowych, tam też było największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia, jak również tam powstałe naruszenia gleby miały większą powierzchnię.

Słowa kluczowe: szkody pozyskaniowe, gleba leśna, drzewostan jodłowy, zrywka konna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kulak, Dariusz, et al. "Rozmiar i rozmieszczenie naruszeń wierzchnich warstw gleby przy zrywce konnej w trzebieżach wczesnych drzewostanów jodłowych." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #5.
APA Dariusz Kulak, Grzegorz Szewczyk, Arkadiusz Stańczykiewicz (2014). Rozmiar i rozmieszczenie naruszeń wierzchnich warstw gleby przy zrywce konnej w trzebieżach wczesnych drzewostanów jodłowych. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #5
ISO 690 KULAK, Dariusz, SZEWCZYK, Grzegorz, STAńCZYKIEWICZ, Arkadiusz. Rozmiar i rozmieszczenie naruszeń wierzchnich warstw gleby przy zrywce konnej w trzebieżach wczesnych drzewostanów jodłowych. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #5.
Adres do korespondencji:
Dariusz Kulak
Katedra Użytkowania Lasu i Drewna
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
Poland
e-mail: rlkulak@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 29.11.2013