Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek
Niedobory wody łatwo dostępnej dla roślin w wybranych glebach Płowoziemnych centralnej wielkopolski
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 2009-2011 nad niedoborami wody łatwo dostępnej dla roślin w czarnej ziemi z poziomem cambic w środkowej Wielkopolsce. Celem badań była ocena niedoborów wody w relacji do dolnej granicy wody łatwo dostępnej dla roślin (DGWŁD) obliczonej przy potencjale macierzystym wynoszącym –31 kPa (DGWŁD31), –49 kPa (DGWŁD49), –59 kPa (DGWŁD59) i –88 kPa (DGWŁD88). Wyniki badań wskazują, że niedobory wody dla roślin i głębokość przesychania gleb były zdeterminowane głównie przez opady. Najsilniejsze i najgłębsze przesychanie obserwowano w sezonie wegetacyjnym 2011 roku. W sezonie tym w glebach płowych z cechami glossic i płowych zaciekowych opadowo-glejowych obserwowano do głębokości około 70 cm wartości potencjału macierzystego wynoszące –59 kPa, podczas gdy w glebach płowych zaciekowych gruntowo-glejowych – do głębokości 60 cm. Największe niedobory wody obserwowano w okresie od trzeciej dekady maja do drugiej dekady lipca. Niedobory te w 100 cm miąższości wynosiły 7 mm, 19 mm, 25 mm and 40 mm, w relacji do DGWŁD88, DGWŁD59, DGWŁD49 i DGWŁD31. Biorąc pod uwagę 30-centymetrową miąższość, niedobory wody obserwowano od trzeciej dekady kwietnia do drugiej dekady lipca. W analizowanych glebach płowych średnia głębokość strefy potencjału macierzystego wody glebowej równa polowej pojemności wodnej wyniosła około 65-70 cm w sezonie wegetacyjnym 2011 roku, a w sezonach 2009 i 2010 roku – około 50-55 cm.

Słowa kluczowe: gleby płowoziemne, niedobory wody glebowej, potencjał macierzysty wody gle-bowej
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_4.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozłowski, Michał, and Jolanta Komisarek. "Deficiencies of readily plant available water in selected Albeluvisols in central Wielkopolska." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #4.
APA Michał Kozłowski, Jolanta Komisarek (2014). Deficiencies of readily plant available water in selected Albeluvisols in central Wielkopolska. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #4
ISO 690 KOZłOWSKI, Michał, KOMISAREK, Jolanta. Deficiencies of readily plant available water in selected Albeluvisols in central Wielkopolska. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #4.
Adres do korespondencji:
Michał Kozłowski
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: mkozl@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.11.2013