Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Kamila Idkowiak, Ryszard Skrzypek
Analiza opłacalności produkcji mleka w latach 2001-2012 na przykładzie RSP „Przyszłość” z uwzględnieniem zmiany systemu utrzymania krów
Streszczenie.

Celem pracy była analiza opłacalności produkcji mleka na przestrzeni kilkunastu lat w stadzie liczącym około 100 sztuk krów z uwzględnieniem zmiany systemu utrzymania zwierząt z uwięziowego na wolnostanowiskowy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość”.
W pracy brano pod uwagę koszty i przychody uzyskane z produkcji mleka oraz dokonano oceny opłacalności tego kierunku działalności rolniczej. Za ostateczny wynik finansowy przyjęto zysk, który jest równowartością dochodu netto. Spośród wskaźników efektywności produkcji mleka obliczono: koszt bezpośredni produkcji 1 l mleka, koszt całkowity produkcji 1 l mleka, zysk uzyskany z 1 l mleka, zysk na 1 krowę i na 1 krowę dojną, relację ceny zbytu do kosztów produkcji 1 l mleka oraz wskaźnik opłacalności produkcji. Wyżej wymienione parametry efektywności produkcji mleka wyliczono dla analizowanych lat oraz dla okresu utrzymywania krów w systemie uwięziowym i wolnostanowiskowym. W Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” poziom opłacalności produkcji mleka był zróżnicowany, co było uwarunkowane zmniejszającymi się kosztami produkcji i ceną jego zbytu w poszczególnych latach. Najkorzystniejsze wartości wskaźnika opłacalności produkcji mleka gospodarstwo uzyskało w 2001 i 2005 roku. W wolnostanowiskowym systemie utrzymania krów produkcja mleka zwiększyła się przy jednoczesnym wzroście kosztów jego wytwarzania. Głównymi czynnikami obniżającymi dochodowość produkcji mleka w systemie wolnostanowiskowym utrzymania krów w porównaniu z uwięziowym były znacznie większe nakłady poniesione na pasze (głównie z zakupu). Przejście z systemu uwięziowego na wolnostanowiskowy wpłynęło na uzyskanie stosunkowo dużych wartości wskaźników efektywności produkcji mleka przy jednoczesnym zmniejszeniu pracochłonności i znacznej poprawie dobrostanu krów.

Słowa kluczowe: ekonomika produkcji mleka, system utrzymania krów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pytlewski, Jarosław, et al. "Analiza opłacalności produkcji mleka w latach 2001-2012 na przykładzie RSP „Przyszłość” z uwzględnieniem zmiany systemu utrzymania krów." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #3.
APA Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Kamila Idkowiak, Ryszard Skrzypek (2014). Analiza opłacalności produkcji mleka w latach 2001-2012 na przykładzie RSP „Przyszłość” z uwzględnieniem zmiany systemu utrzymania krów. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #3
ISO 690 PYTLEWSKI, Jarosław, et al. Analiza opłacalności produkcji mleka w latach 2001-2012 na przykładzie RSP „Przyszłość” z uwzględnieniem zmiany systemu utrzymania krów. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #3.
Adres do korespondencji:
Jarosław Pytlewski
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 A
60-625 Poznań
Poland
e-mail: jarekpyt@jay.up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 26.11.2013