Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Kruczek, Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra
Reakcja sorga na zróżnicowaną obsadę roślin i rozstawę rzędów w zależności od terminu siewu
Streszczenie.

Celem badań było określenie optymalnej obsady roślin na jednostce powierzchni oraz optymalnej rozstawy rzędów w dwóch terminach siewu sorga. Doświadczenia polowe wykonano w latach 2008-2011 w ZDD Swadzim należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wykazano, że siew sorga w III dekadzie maja miał wpływ na zwiększenie obsady roślin na 1 m2 w porównaniu z siewem wcześniejszym o dwa tygodnie. Zwiększanie rozstawy rzędów z 30 do 90 cm skutkowało stopniowym ograniczaniem liczby roślin na jednostce powierzchni. Plony świeżej i suchej masy całych roślin sorga oraz łodyg, liści i wiech wzrastały
w miarę zwiększania gęstości siewu z 15 do 25 nasion na 1 m2 oraz w miarę zmniejszania odleg­łości pomiędzy rzędami roślin z 90 do 30 cm. Termin siewu sorga nie wpływał na plony świeżej ani suchej masy roślin i jej składowych.

Słowa kluczowe: sorgo, plon, termin siewu, gęstość siewu, rozstawa rzędów, sposób nawożenia
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kruczek, Andrzej, et al. "Reakcja sorga na zróżnicowaną obsadę roślin i rozstawę rzędów w zależności od terminu siewu." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #13.
APA Andrzej Kruczek, Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra (2014). Reakcja sorga na zróżnicowaną obsadę roślin i rozstawę rzędów w zależności od terminu siewu. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #13
ISO 690 KRUCZEK, Andrzej, SKRZYPCZAK, Witold, WALIGóRA, Hubert. Reakcja sorga na zróżnicowaną obsadę roślin i rozstawę rzędów w zależności od terminu siewu. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #13.
Adres do korespondencji:
Andrzej Kruczek
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland

e-mail: kruczek@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.01.2014