Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Kruczek, Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra
Porównanie plonowania kukurydzy i sorga uprawianych różnymi metodami przy dwóch sposobach nawożenia nawozem azotowo-fosforowym
Streszczenie.

Sorgo ma bardzo duży potencjał produkcyjny oraz dużą odporność na niedobory wody i może stanowić roślinę alternatywną dla kukurydzy przeznaczonej na cele kiszonkowe, zwłaszcza w rejonach o niedoborach opadów oraz dużej koncentracji chowu bydła. Celem badań była ocena plonowania kukurydzy i sorga przy różnych sposobach uprawy (uprawa tradycyjnai siew bezpośredni) oraz różnych metodach nawożenia (przedsiewne nawożenie rzutowe oraz nawożenie startowe łącznie z siewem). Doświadczenia polowe wykonano w latach 2008-2011w ZDD Swadzim należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wykazano, że siew bezpośredni miał wpływ na zmniejszenie plonów świeżej i suchej masy zarówno całych roślin, jak i łodyg, liści i kolb/wiech w porównaniu z siewem tradycyjnym. Plon świeżej i suchej masy całych roślin kukurydzy oraz jego składowych wegetatywnych były istotnie mniejsze od analogicznych plonów sorga. Wielkość plonów świeżej i suchej masy organów generatywnych (kolb właściwych i wiech) kształtowała się odwrotnie.

Słowa kluczowe: kukurydza, sorgo, plon, sucha masa, sposoby uprawy roli, sposoby siewu, sposoby nawożenia
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_12.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kruczek, Andrzej, et al. "Porównanie plonowania kukurydzy i sorga uprawianych różnymi metodami przy dwóch sposobach nawożenia nawozem azotowo-fosforowym." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #12.
APA Andrzej Kruczek, Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra (2014). Porównanie plonowania kukurydzy i sorga uprawianych różnymi metodami przy dwóch sposobach nawożenia nawozem azotowo-fosforowym. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #12
ISO 690 KRUCZEK, Andrzej, SKRZYPCZAK, Witold, WALIGóRA, Hubert. Porównanie plonowania kukurydzy i sorga uprawianych różnymi metodami przy dwóch sposobach nawożenia nawozem azotowo-fosforowym. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #12.
Adres do korespondencji:
Andrzej Kruczek
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: kruczek@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.01.2014