Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Radosław Kasperski, Ryszard Skrzypek
Dobowa wydajność mleka i podatność na mastitis krów w ćwiartkowym systemie udojowym
Streszczenie.

Celem pracy było określenie dobowej wydajności mlecznej poszczególnych ćwiartek wymienia u krów oraz ich podatności na mastitis wyznaczonej na podstawie przewodności elektrycznej mleka. Badania przeprowadzono w okresie od 1.09.2010 roku do 31.12.2011 roku na 137 krowach rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Do analizy posłużyły dane z programu DelPro obsługującego roboty udojowe firmy DeLaval. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że większą dobową wydajnością mleczną charakteryzowały się ćwiartki tylne wymienia niż przednie. Spośród tylnych ćwiartek korzystniejszymi rezultatami dotyczącymi dobowej produkcji mleka odznaczały się ćwiartki lewe. Analizując przewodność elektryczną mleka pozyskanego z poszczególnych ćwiartek wymienia, stwierdzono, że najkorzystniejsza wartość tego parametru wystąpiła w mleku pochodzącym z ćwiartek tylnych lewych. W przypadku przepływu szczytowego i średniego mleka podczas doju najgorsze rezultaty otrzymano z ćwiartek przednich lewych. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała występowanie istotnego wpływu kolejnej laktacji i jej fazy na badane cechy poszczególnych ćwiartek wymienia. Analizując zdrowotność gruczołu mlekowego na podstawie wartości przewodności elektrycznej mleka pozyskanego z poszczególnych ćwiartek wymienia, stwierdzono, że przednie ćwiartki cechowały się większą podatnością na stany zapalne w porównaniu z tylnymi. W pracy hodowlanej należy dążyć do wyrównania wymion pod względem pokroju i cech produkcyjnych.

Słowa kluczowe: dój ćwiartkowy krów, wydajność mleka, przewodność elektryczna mleka, masti-tis
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_1.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pytlewski, Jarosław, et al. "Dobowa wydajność mleka i podatność na mastitis krów w ćwiartkowym systemie udojowym." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #1.
APA Jarosław Pytlewski, Ireneusz Antkowiak, Radosław Kasperski, Ryszard Skrzypek (2014). Dobowa wydajność mleka i podatność na mastitis krów w ćwiartkowym systemie udojowym. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #1
ISO 690 PYTLEWSKI, Jarosław, et al. Dobowa wydajność mleka i podatność na mastitis krów w ćwiartkowym systemie udojowym. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #1.
Adres do korespondencji:
Jarosław Pytlewski

e-mail: jarekpyt@jay.up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 18.11.2013