Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ryszard Weber, Henryk Bujak, Dariusz Zalewski, Ludwik Kotowicz, Tomasz Sekutowski
Analiza czynnikowa plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na Dolnym Śląsku
Streszczenie.

Celem badań było wyodrębnienie grup miejscowości odznaczających się znacznym podobieństwem plonowania badanych odmian pszenicy ozimej w poszczególnych punktach doświadczalnych za pomocą metody analizy czynnikowej. Analizowano plony 11 odmian pszenicy ozimej uzyskanych z doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na Dolnym Śląsku w latach 2004-2006. Spośród doświadczeń PDO wytypowano osiem miejscowości odznaczających się zróżnicowanymi warunkami glebowymi. Zmienność plonowania pszenicy w analizowanym trzyleciu była w dużym stopniu uzależniona od warunków glebowo-klimatycznych w okresie wegetacji roślin. Analiza czynnikowa umożliwiła podział Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian na trzy grupy różniące się pod względem zmienności plonów badanych odmian pszenicy ozimej. Do pierwszej grupy zaliczono stacje doświadczalne Naroczyce, Tomaszów i Pawłowice, drugą grupę tworzyły miejscowości Kobierzyce, Zybiszów, Tarnów i Krościna, a stację Jelcz-Laskowice zaliczono do odrębnego mikrorejonu.

Słowa kluczowe: pszenica ozima, odmiany, miejscowości, zmienność plonów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_10.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Weber, Ryszard, et al. "Analiza czynnikowa plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na Dolnym Śląsku." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #10.
APA Ryszard Weber1, Henryk Bujak2, Dariusz Zalewski2, Ludwik Kotowicz3, Tomasz Sekutowski1 (2014). Analiza czynnikowa plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na Dolnym Śląsku. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #10
ISO 690 WEBER, Ryszard, et al. Analiza czynnikowa plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) na Dolnym Śląsku. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #10.
Adres do korespondencji:
Ryszard Weber
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu
Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
ul. Orzechowa 61
50-540 Wrocław
Poland
e-mail: rweber@iung.pulawy.pl
Zaakceptowano do druku: 31.12.2013