Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Renata Stanisławczyk
Wpływ wieku uboju koni na zmiany właściwości sensorycznych ich mięsa w czasie zamrażalniczego przechowywania
Streszczenie.

Celem niniejszej pracy było przeanalizowanie wpływu wieku uboju koni na zmiany właściwości sensorycznych ich mięsa w czasie zamrażalniczego przechowywania. Badano próby mięśnia najdłuższego grzbietu pochodzące z tusz końskich. Zwierzęta zostały podzielone na trzy grupy wiekowe: źrebięta (w wieku do 2 lat), konie młode (w wieku powyżej 2 do 10 lat), konie stare (w wieku powyżej 10 lat). Badania przeprowadzono na 25 półtuszach źrebiąt, 32 półtuszach koni młodych i 45 półtuszach koni starych. Wiek uboju koni determinuje właściwości sensoryczne uzyskiwanego surowca. W badaniach najkorzystniejsze wyniki otrzymano w przypadku mięsa źrebiąt. Proces mrożenia i przechowywania zamrażalniczego we wszystkich grupach wiekowych przyczynia się do poprawy jakości sensorycznej mięsa końskiego, jednak nie neutralizuje różnic wynikających z wieku zwierząt.

Słowa kluczowe: mięso końskie, właściwości sensoryczne
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stanisławczyk, Renata. "Wpływ wieku uboju koni na zmiany właściwości sensorycznych ich mięsa w czasie zamrażalniczego przechowywania." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #71.
APA Renata Stanisławczyk (2013). Wpływ wieku uboju koni na zmiany właściwości sensorycznych ich mięsa w czasie zamrażalniczego przechowywania. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #71
ISO 690 STANISłAWCZYK, Renata. Wpływ wieku uboju koni na zmiany właściwości sensorycznych ich mięsa w czasie zamrażalniczego przechowywania. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #71.
Adres do korespondencji:
Renata Stanisławczyk
Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
ul. Zelwerowicza 4
35-601 Rzeszów
Poland
e-mail: rstanisl@univ.rzeszow.pl
Zaakceptowano do druku: 15.11.2013