Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Dysarz, Joanna Wicher-Dysarz
Zastosowanie SIAM dla określenia trendów w zamulaniu zbiornika Stare Miasto
Streszczenie.

Podstawowym celem prezentowanego artykułu jest zastosowanie metody SIAM na bazie danych ze zbiornika Stare Miasto. Celem aplikacji jest określenie trendów w zamulaniu zbiornika. Analizowany obiekt, zbiornik Stare Miasto, jest zlokalizowany na rzece Powie w centralnej części Polski (Europa). Elementem dzielącym obiekt na części główną i wstępną jest przegroda zlokalizowana w górnej części. Część wstępna jest wykorzystywana jako element ochrony przed zamuleniem i degradacją jakości wody. Dodatkowo autostrada A2 przewęża aktywny przekrój poprzeczny zbiornika w jego centralnej części. Metody wykorzystane w analizach obejmują pomiary bezpośrednie geometrii oraz symulacje komputerowe. Metoda nazywana SIAM (ang. Sediment Impact Analysis Method) jest zaadaptowana do potrzeb prezentowanych badań. Uzyskane wyniki potwierdzają właściwe działania części wstępnej zbiornika. Wykazują również, że most pod autostradą jest źródłem wtórnego przemieszczania się rumowiska w zbiorniku.

Słowa kluczowe: akumulacja w zbiorniku, symulacja przepływu, SIAM, HEC-RAS
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_68.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dysarz, Tomasz, and Joanna Wicher-Dysarz. "Application of SIAM for determination of trends in sedimentation of the Stare Miasto reservoir." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #68.
APA Tomasz Dysarz, Joanna Wicher-Dysarz (2013). Application of SIAM for determination of trends in sedimentation of the Stare Miasto reservoir. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #68
ISO 690 DYSARZ, Tomasz, WICHER-DYSARZ, Joanna. Application of SIAM for determination of trends in sedimentation of the Stare Miasto reservoir. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #68.
Adres do korespondencji:
Tomasz Dysarz
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: dysarz@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.11.2013