Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mirosława Kulawik, Szymon Godynicki, Hieronim Frąckowiak
Skaningowe badania mikroskopowe rozwoju brodawek okolonych u królika (Oryctolagus cuniculus f. domestica)
Streszczenie.

Badania prowadzono na 30 językach królików (Oryctolagus cuniculus f. domestica) obu płci, które pobrano w 18., 20., 22. i 26. dniu rozwoju płodowego (E) oraz w 1., 15. i 30. dniu życia postnatalnego (P). Zmiany rozwojowe brodawek okolonych badano, używając skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Pierwsze zawiązki brodawek okolonych obserwowano w E18. W E20 SEM wykazał, że zawiązki tych brodawek były możliwe do rozpoznania jako struktury koliste. Rowek brodawek okolonych zaczął się formować w E22 i zakończył w P30. Po usunięciu nabłonka z rozwijających się brodawek okolonych ujawnił się okrągły zrąb łącznotkankowy. Od P1 zrąb łącznotkankowy tych brodawek był uformowany przez różnej długości i różnego kształtu fałdy. Pomiędzy fałdami znajdowały się nieregularne zagłębienia. Dookoła zrębu łącznotkankowego znajdowało się koliste zagłębienie i wzniesienie. Począwszy od E26 na powierzchni rozwijających się brodawek obserwowano złuszczające się komórki nabłonkowe.

Słowa kluczowe: zrąb łącznotkankowy, morfogeneza, mikroskop elektronowy skaningowy, brodawki okolone
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kulawik, Mirosława, et al. "Scanning electron microscopical studies of developing of vallate papillae in the rabbit (Oryctolagus cuniculus f. domestica)." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #67.
APA Mirosława Kulawik, Szymon Godynicki, Hieronim Frąckowiak (2013). Scanning electron microscopical studies of developing of vallate papillae in the rabbit (Oryctolagus cuniculus f. domestica). Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #67
ISO 690 KULAWIK, Mirosława, GODYNICKI, Szymon, FRąCKOWIAK, Hieronim. Scanning electron microscopical studies of developing of vallate papillae in the rabbit (Oryctolagus cuniculus f. domestica). Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #67.
Adres do korespondencji:
Mirosława Kulawik
Instytut Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: kulawik@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 7.11.2013