Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Rybak, Beata Messyasz, Marta Pikosz, Lidia Szendzina, Bogusława Łęska
Akumulacja metali ciężkich (Co, Cr, Cu, Mn, Zn) w plechach zielenic rodzaju Ulva, osadach oraz wodzie na terenie Wielkopolski, Polska
Streszczenie.

Badano stężenie pięciu pierwiastków śladowych: kobaltu (Co), chromu (Cr), miedzi (Cu), manganu (Mn) i cynku (Zn) w plechach Ulva, wodzie i osadach pobranych z różnych stanowisk śródlądowych (jeziora, strumień i rzeka) na terenie Wielkopolski w okresie letnim 2010 roku. Wieloelementową analizę zawartości metali ciężkich przeprowadzono za pomocą metody ICP-OES. Celem badań było określenie możliwości zastosowania tubokształtnych zielenic rodzaju Ulva w biomonitoringu. Względna zawartość badanych metali w osadach malała w następujący sposób: Mn > Zn > Cu > Cr > Co, a w wodzie: Cr > Mn > Zn > Cu > Co. Zielenice rodzaju Ulva kumulowały badane pierwiastki w następującej kolejności: Mn > Zn > Cr > Cu > Co. Wyniki wskazują, że zmiany stężenia metali ciężkich w plechach makroglonu, wodzie i osadach wykazują niewielkie różnice, jednak ogólny układ koncentracji wydaje się podobny, ponieważ Mn występuje zawsze w największym stężeniu, a Co – w najmniejszym. Możliwość zastosowania gatunków rodzaju Ulva jako biowskaźników zanieczyszczenia wód manganem wymaga dalszych badań.

Słowa kluczowe: bioakumulacja, Ulva, Enteromorpha, metale ciężkie, bioindykator
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_66.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rybak, Andrzej, et al. "Accumulation of heavy metals (Co, Cr, Cu, Mn, Zn) in the freshwater alga Ulva type, sediments and water of the Wielkopolska region, Poland." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #66.
APA Andrzej Rybak1, Beata Messyasz1, Marta Pikosz1, Lidia Szendzina1, Bogusława Łęska2 (2013). Accumulation of heavy metals (Co, Cr, Cu, Mn, Zn) in the freshwater alga Ulva type, sediments and water of the Wielkopolska region, Poland. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #66
ISO 690 RYBAK, Andrzej, et al. Accumulation of heavy metals (Co, Cr, Cu, Mn, Zn) in the freshwater alga Ulva type, sediments and water of the Wielkopolska region, Poland. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #66.
Adres do korespondencji:
Andrzej Rybak
Zakład Hydrobiologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Poland
e-mail: messyasz@amu.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 6.11.2013