Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Katarzyna Pożarska, Jan Grabowski
Kształtowanie się prędkości wiatrów w wybranych miejscowościach Polski północno-wschodniej w aspekcie ich wykorzystania energetycznego
Streszczenie.

Praca dotyczy charakterystyki warunków anemometrycznych w Polsce północno-wschodniej w latach 2001-2010. Materiał dokumentacyjny zawierający średnie dobowe prędkości wiatru na wysokości 10 m n.p.g. pozyskano z IMGW – PIB ze stacji meteorologicznych znajdujących się w Elblągu, Kętrzynie, Mikołajkach, Olsztynie i Suwałkach. Na podstawie danych wyjściowych obliczono wzorami potęgowym i logarytmicznym prędkości wiatru na wysokościach 60, 80, 100 i 120 m n.p.g. Obliczono również liczbę dni z prędkością wiatru ≥ 4 m·s-1 na poziomach 80 i 100 m n.p.g. – najczęściej stosowanych do instalowania turbin wiatrowych. Uzyskane wyniki wskazały, iż najkorzystniejsze do lokalizacji siłowni wiatrowych warunki anemometryczne występują w północnej części badanego obszaru Polski, czyli w okolicy Suwałk i Kętrzyna, a najmniej korzystne w Mikołajkach i Olsztynie.

Słowa kluczowe: warunki anemometryczne, prędkość wiatru, siłownie wiatrowe, odnawialne źródła energii, Polska północno-wschodnia
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pożarska, Katarzyna, and Jan Grabowski. "Kształtowanie się prędkości wiatrów w wybranych miejscowościach Polski północno-wschodniej w aspekcie ich wykorzystania energetycznego." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #65.
APA Katarzyna Pożarska, Jan Grabowski (2013). Kształtowanie się prędkości wiatrów w wybranych miejscowościach Polski północno-wschodniej w aspekcie ich wykorzystania energetycznego. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #65
ISO 690 POżARSKA, Katarzyna, GRABOWSKI, Jan. Kształtowanie się prędkości wiatrów w wybranych miejscowościach Polski północno-wschodniej w aspekcie ich wykorzystania energetycznego. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #65.
Adres do korespondencji:
Katarzyna Pożarska
Katedra Meteorologii i Klimatologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Ol¬sztynie
pl. Łódzki 1
10-727 Olsztyn
Poland
e-mail: jangrab@uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 17.10.2013