Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Romualda Danków, Joanna Teichert, Jan Pikul, Natalia Osten-Sacken
Charakterystyka cech żywieniowych i jakościowych liofilizatów wytworzonych z mleka klaczy
Streszczenie.

Mleko klaczy, ze względu na 40-procentowy udział białek serwatkowych, określa się mianem mleka typu albuminowego. Jest ono bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz posiadające właściwości przeciwbakteryjne lizozym i laktoferrynę. Ponieważ mleko to jest produktem sezonowym, chcąc zapewnić jego podaż przez cały rok, podjęto próbę jego liofilizacji. Celem pracy była charakterystyka wybranych właściwości funkcjonalnych liofilizowanego mleka kobylego, oznaczenie składu kwasów tłuszczowych oraz związków zapachowych w liofilizatach z tego mleka, a także ocena płynnego mleka jako surowca do produkcji mleka liofilizowanego. Mleko przeznaczone do produkcji liofilizatu charakteryzowało się bardzo wysoką jakością higieniczną oraz małą zawartością tłuszczu i białka. Wyniki badań wskazują na nieznaczne pogorszenie się właściwości fizyczno-chemicznych, mikrobiologicznych i organoleptycznych liofilizatu mleka przechowywanego w warunkach chłodniczych.

Słowa kluczowe: mleko klaczy, liofilizacja, liofilizowane mleko klaczy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_63.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Danków, Romualda, et al. "Charakterystyka cech żywieniowych i jakościowych liofilizatów wytworzonych z mleka klaczy." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #63.
APA Romualda Danków1, Joanna Teichert1, Jan Pikul1, Natalia Osten-Sacken2 (2013). Charakterystyka cech żywieniowych i jakościowych liofilizatów wytworzonych z mleka klaczy. Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #63
ISO 690 DANKóW, Romualda, et al. Charakterystyka cech żywieniowych i jakościowych liofilizatów wytworzonych z mleka klaczy. Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #63.
Adres do korespondencji:
Romualda Danków
Katedra Technologii Mleczarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: dankow@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 16.10.2013