Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Krzysztof Głowacz, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak
Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u krajowych owiec i muflona europejskiego (Ovis aries musimon)
Streszczenie.

Badania przeprowadzono na materiale 1802 owiec (1175♀ i 627♂): muflona europejskiego (Ovis aries musimon), jego mieszańców z wrzosówką, czterech ras owiec charakteryzujących się okrywą mieszaną oraz merynosa polskiego. Wszystkie zwierzęta poddane były identyfikacji genu kazeiny alfa-S1 – CSN1S1. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono występowanie dwóch alleli (C i T) i trzech genotypów (CC, CT i TT). Stwierdzono podobną częstotliwość występowania alleli C i T u muflona europejskiego, co przekładało się na zrównoważony rozkład genotypów, w przeciwieństwie do pozostałych grup, u których allel Ti genotyp TT występowały częściej niż allel C i genotypy CC oraz TC. Wykazano, że u muflona europejskiego genotyp CC występował najczęściej wśród badanych grup, spośród których jedynie wrzosówki i polskie owce górskie odmiany białej charakteryzowały się śladowym udziałem tego uwarunkowania. Uznano, że przeprowadzone badania upoważniają do stwierdzenia, że procesy domestyfikacyjne mogły wywrzeć znaczący wpływ na ilość i rozkład występowania alleli i genotypów w zakresie genu kazeiny alfa-S1. Wynik ten wskazuje na potrzeby przeprowadzenia dalszych badań u owiec kulturalnych (np. w porównaniu z merynosem polskim), charakteryzujących się bardziej wyspecjalizowaną użytkowością (np. mięsną czy wełnisto-mięsną).

Słowa kluczowe: owce, CSN1S1, rozkład alleli i genotypów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom7/zeszyt4/art_58.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u krajowych owiec i muflona europejskiego (Ovis aries musimon)." Nauka Przyr. Technol. 7.4 (2013): #58.
APA Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Krzysztof Głowacz, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak (2013). Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u krajowych owiec i muflona europejskiego (Ovis aries musimon). Nauka Przyr. Technol. 7 (4), #58
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u krajowych owiec i muflona europejskiego (Ovis aries musimon). Nauka Przyr. Technol., 2013, 7.4: #58.
Adres do korespondencji:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
e-mail: roman_nizni¬kowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 2.10.2013